Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Prof.dr.sc. Damir Vrbanec, dr.med. O Sekciji za onkološko ljekarništvo

Prof.dr.sc. Damir Vrbanec, dr.med.

Stručni rad prof.dr.sc. Vrbanca vezan je za onkologiju, kako kliničku tako i eksperimentalnu, ponajprije zloćudne tumorske bolesti dojke i zloćudne tumore probavnog trakta. Sudjeluje u svim oblicima dodiplomske i poslijediplomske nastave, odnosno doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu. Voditelj je kolegija Onkološko ljekarništvo u okviru specijalističkog studija i specijalizacije iz Kliničke farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dr.sc. Damir Vrbanec rođen je u Zagrebu gdje je završio osnovno obrazovanje i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završio poslijediplomski studij iz biomedicine. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1984. u KB « Sestre Milosrdnice ». Od 1985. godine do 1989.godine radi kao specijalist interne medicine na Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KB « Sestre Milosrdnice ».

Od 1987.-1989. godine boravi kao stipendist Zaklade «Aleksandar von Humboldt» u sveučilišnoj bolnici Eppendorf u Hamburgu i radi u laboratoriju za eksperimentalnu medicinu te na odjelu internističke onkologije. U istoj bolnici boravi također kao Humboldtov stipendist 1994.godine.

Od 1989.radi na Klinici za patofiziologiju KBC Rebro. Iste je godine izabran u zvanje asistenta. Od 1997.godine obnaša funkciju pročelnika kliničkog odjela. Godine 1998. priznat mu je status užeg specijaliste iz internističke onkologije. Godine 1993. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a od 1998.godine izvanredni je profesor Medicinskog fakulteta. Od 2010. godine redovni je profesor. Godine 2002. postaje pročelnikom Zavoda za internističku onkologiju Klinike za onkologiju KBC Zagreb te tu funkciju obavlja i danas. Predsjednik je Hrvatskog društva za internističku onkologiju Liječničkog zbora i koordinator je i voditelj specijalističkog usavršavanja iz internističke onkologije pri Ministarstvu zdravlja RH. 

Stručni rad  vezan mu je za onkologiju,kako kliničku tako i eksperimentalnu,ponajprije zloćudne tumorske bolesti dojke i zloćudne tumore probavnog trakta. Sudjeluje u svim oblicima dodiplomske i poslijediplomske nastave, odnosno doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu. Voditelj kolegija Onkološko ljekarništvo u okviru specijalističkog studija i specijalizacije iz Kliničke farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

Članstvo u stručnim i znanstvenim udrugama:

Član Hrvatskog liječničkog zbora, te Kluba hrvatskih humboldtovaca .

Prvi Predsjednik Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a

Punopravni  član Europskog udruženja medicinske onkologije (ESMO - European Society for Medical Oncology), te Europskog koledža iz onkologije pri Europskoj onkološkoj školi u Milanu (European College of Oncology - European School of Oncology - ESO).

Član američkog društva za kliničku onkologiju /ASCO

Član  znanstvenog savjeta COCOGa (Central European Cooperative Oncology Group) (Beč-Austrija), te EORTC Breast Cancer Group (Brusselss-Belgija).

Član Upravnog odbora SEEROGa /South Eastern European Research Oncology Group

Član. Uredničkog odbora časopisa MEMO /Magazine of European Medical Oncology   / Springer Verlag.

 

Vođenjeznanstvenihprojekata :

Od 1996-2006.godine voditelj znanstveno-istraživačkih projekata pri Ministarstvu znanosti i tehnologije, te savjetnik na više drugih projekata.

Od 2007. godine voditelje projekta: «Karcinom dojke- molekularne, genetske i kliničke karakteristike» br. 108-1080058-0046) Ministarstva znanosti RH;

Voditelj znanstvenog programa : «Prediktivni i prognostički značaj molekularnih biljega solidnih tumora» Ministarstva znanosti RH

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..