Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Prof.dr.sc. Semir Bešlija O Sekciji za onkološko ljekarništvo

Prof.dr.sc. Semir Bešlija

Prof.dr.sc. Semir Bešlija rođen je 31.3.1964. godine u Sarajevu. Zajedno sa Prof. Damirom Vrbancem urednik je knjige : «Internistička onkologija», prvog sveobuhvatnog udžbenika u regiji.

 

Prof.dr.sc. Semir Bešlija rođen je  31.3.1964. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1988. Specijalizirao je internu medicinu na Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu 1998.

2014 dobiva zvanje subspecijalista internista - medicinski onkolog.

Postdiplomski studij završava u svibnju 2001. godine, sa prosječnom ocjenom 10. Magistrirao je pod mentorstvom Prof. Mirze Mušanovića u prosincu 2003. godine na temu: “Usporedba efekata liječenja kombinacijom neoadjuvantne kemoterapije sa Cisplatinom i Gemcitabinom i zračenja u odnosu na samo zračenje kod bolesnika sa uznapredovalim nemkirocelularnim karcinomom pluća».

Doktorsku disertaciju pod naslovom «Kombinacija docetaxela i capecitabina u usporedbi sa docetaxelom kao standardnim načinom liječenja bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke», pod mentorstvom Prof. Nermine Obralić obranio je u prosincu 2005. godine.

Provodi dvije godine na Institutu za onkologiju u Ljubljani u periodu  prosinac 1995. – svibanj 1997. godine i na Europskom Institutu za onkologiju u Milanu, Italija lipanj–listopad 1997.godine, kao dobitnik ESMO stipendije na subspecijalizaciji iz medicinske onkologije.

Boravio je dva mjeseca na MD Andersson Cancer Center, Houston, USA kao gost stipendist u periodu od studeni-prosinac 1997.godine.

Tijekom 2013/2014. godine zavrsava poslijedoktorski jednogodišnji edukacijski program POLE (Program for Oncology Leaders in Europe) na Univerzitetu Bocconi u Milanu.Aktivan je učesnik brojnih domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova.

Fondacija «Sanela Redžepagić» : Zahvalnica dr. Semiru Besliji za iskazano povjerenje pacijentica u akciji «MOJ DOKTOR JE NAJBOLJI»  Sarajevo 2013. gdine.

Dr. Semir Bešlija je zaposlen na Institutu za onkologiju (sada Klinici za onkologiju) Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu od 1989. godine kao liječnik sekundarac, a od 1992.  godine kao liječnik na specijalizaciji iz interne medicine. Od 1998. godine radi u istoj ustanovi kao specijalist interne medicine-medicinski onkolog.

Godine 2000. imenovan je za šefa Odjeljenja za medicinsku onkologiju Instituta za onkologiju KCUS. Trenutno radi kao Šef novooformljenog Instituta za dijagnostiku i liječenje malignih bolesti UKC Sarajevo  kao subspecijalist internist – medicinski onkolog. Član je Naučnog vijeća Kliničkog centra Univeziteta u Sarajevu.

Voditelj je Radne grupe za dijagnostiku i liječenje malignih tumora u okviru Strategije za borbu protiv malignih tumora Ministarstva zdravstva FBiH.Voditelj je projekta Federalnog Ministarstva zdravstva: “Izrada vodiča za dijagnostiku i liječenje malignih bolesti”.

Kao šef  Odjela za medicinsku onkologiju Klinike za onkologiju bio je aktivno uključen u znanstveno-istraživački rad te je zajedno sa kolegama kao glavni istraživač tokom karijere bio uključen u izvodđenju preko trideset internacionalnih projekata – multicentričnih kliničkih studija.

Autor je ili koautor 28 članaka objavljenim u relevantnim onkološkim časopisima, pozvani predavač Europskog Instituta za onkologiju u Milanu i Austrijske onkološke akademije, član uredničkog Odbora časopisa MEMO (Magazine of European Medical Oncology). Zajedno sa Prof. Damirom Vrbancem urednik je knjige : «Internistička onkologija», prvog sveobuhvatnog udžbenika u regiji. Uradci u kojima se pojavljuje kao autor ili ko-autor citirani su 278 puta. Član je nekoliko profesionalnih Udruženja uključujući American Society of Clinical Oncology (ASCO) i European Society for Medical Oncology (ESMO). Također je aktivan član Udruženja onkologa  BiH.  Član je Naučnog komiteta Centralno-evropske onkološke grupe (CECOG) te grupe za liječenje karcinoma dojke Europske organizacije za istraživanje i liječenje karcinoma (EORTC).

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..