Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Radna skupina za onkološko ljekarništvo

Riječi Predsjednice Sekcije za onkološko ljekarništvo: Dr.sc. Vesna Pavlica, mag.pharm. O Sekciji za onkološko ljekarništvo

Riječi Predsjednice Sekcije za onkološko ljekarništvo: Dr.sc. Vesna Pavlica, mag.pharm.

Dr.sc. Vesna Pavlica, mag.pharm., Predsjednica Radne skupine za onkološko ljekarništvo HFD-a, ističe: "Kako bi farmaceut koji radi na području onkologije mogao odgovorno sudjelovati u liječenju onkološkog bolesnika mora svojim znanjem zadovoljiti uvjete koji se odnose na poznavanje i priređivanje antineoplastičnih lijekova, posebice rukovanje antineoplastičnim lijekovima, poznavanje i doziranje kemoterapijskih protokala za različite vrste tumora, suportivne terapije, prepoznavanje i izbjegavanje medikacijskih pogrešaka i interakcija lijekova, savjetovanje onkološkog bolesnika vezano uz terapiju, prehranu, primjenu bezreceptnih lijekova i dodataka prehrani" ...

 

Živimo u vremenu kada se događaju dvije značajne promjene u našem svakodnevnom radu i životu: istraživanja i razvoj na području tehnologije uvjetuju način na koji radimo a istraživanja i razvoj na području genetike  uvijetuju ono što proučavamo i u konačnici ono što jesmo. Farmacija je multidisciplinarna znanost kojoj  su zbog brzog razvoja tehnologije, najnovija saznanja na različitim poljima znanosti, tehnologije, ekonomije, ekologije, elektronike, prava i etike, vrlo brzo dostupna.Tom velikom količinom znanja i mnoštvom podataka postalo je vrlo teško upravljati a povećala se i mogućnost nastajanja pogrešaka u procesu rada od strane farmaceuta,liječnika i medicinskih sestara. To je razlog naglog razvoja timskog rada,  pojedinih specijaliziranih područja stručnog i znanstvenog rada i standardizacije svih postupaka u procesu liječenja. Sve navedeno osnova je kvalitetno dizajnirane farmaceutske, liječničke i sestrinske skrbi.Cilj ovakvog načina rada je unapređenje sigurnosti bolesnika kao i  osoblja koje je neposredno i posredno uključeno u proces liječenja. Da bi farmaceut koji radi na području onkologije mogao odgovorno sudjelovati u liječenju onkološkog bolesnika mora svojim znanjem zadovoljiti   uvijete koji se odnose na poznavanje i priređivanje antineoplastičnih lijekova, posebice rukovanje antineoplastičnim lijekovima, poznavanje i doziranje kemoterapijskih protokala za različite vrste tumora, suportivne terapije, prepoznavanje i izbjegavanje medikacijskih pogrešaka i interakcija lijekova, savjetovanje onkološkog bolesnika vezano uz terapiju, prehranu, primjenu bezreceptnih lijekova i dodataka prehrani. Sve navedeno direktno utječe na provođenje farmaceutske skrbi onkološkog bolesnika.

 Znajući da će biti vrlo teško razvijati ovu granu farmacije u Hrvatskoj bez dobro osmišljene strategije razvoja, za pomoć smo se obratili stručnim društvima internističkih onkologa i onkoloških farmaceuta u zemlji i inozemstvu.Ono što posebno moram istaknuti, potpora je Europske udruge onkoloških farmaceuta – ESOP-a (European Society of Oncology Pharmacy) i predsjednika te udruge gospodina Klausa Meira bez čije podrške i suradnje nismo bili u mogućnosti ostvariti napredak na ovom području farmacije.Također neprocijenjivu podršku u razvoju dobili smo od Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLJK-a i njezinog predsjednika prof.Damira Vrbanca.Suradnji se od 2012. godine pridružuju dr.sc.Natalija Dedić Plavetić i prim.Robert Šeparović.

Također smo se suočili s činjenicom da se prvo moramo predstaviti svojim radom u samoj Hrvatskoj na razini  strukovnih i stručnih udruženja ljekarnika, liječnika i medicinskih sestara.Rezultat takovog načina razmišljanja  održavanje je Prvog tečaja farmaceuta onkologa i onkološko-hematološke sekcije medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem u suradnji s ESOP-om , Hrvatskim društvom za radioterapiju i onkologiju Hrvatskog lječničkog zbora i Hrvatskim  društvom za internističku onkologiju Hrvatskog lječničkog zbora 2003 godine u Opatiji.Tematska cijelina pod nazivom:“Rukovanje citotoksičnim lijekovima“  i promocija ESOP-a predstavljena je svim sudionicima skupa dok su u radu samog tečaja sudjelovali eminentni stručnjaci i znanstvenici sa područja onkologije, farmacije i sestrinstva.

 

Tečaj je obuhvatio ove teme:

1.Prof.Pavelić, Zavod za nuklearnu medicinu, Institit „Ruđer Bošković“, Zagreb:

   Molekularna onkologija: od gena do bolesnika

2.Prof. Juretić, Klinika za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb: Uvod u

   radioterapiju i imunoterapiju

3.primTomek, Služba za internističku onkologiju Klinike za tumore, Zagreb

   Kemoterapija

4.prof.Vrbanec, Zavod za internističku onkologiju Kliničkog bolničkog centra

   Zagreb: Hormonska terapija

5.dr.sc.Jurišić mag.pharm., Agencija za lijekove: Stabilnost gotovih lijekova

6.prof.Kalođera, mag.pharm, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u

   Zagreb:Dobivanje taksola

7.prof.Čepelak, Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju, Farmaceutsko-

   biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Slobodni radikali i antioksidansi

   vezani uz karcinom

8.prof.Šarčević:Služba za patologiju Klinikae za tumore Zagreb: Uloga patologa u

   dijagnostici osoba oboljelih od tumora

9.mr.sc.Pavlica, mag.pharm.,Ljekarna Klinike za tumore, Zagreb: Medikacijska

   pogreška vezana uz antineoplastične lijekove

10.dr.sc.Kopjar,Institut za medicinska istraživanja Zagreb: Metode i testovi za

     procijenu genotoksičnosti antineoplastičnih lijekova u profesionalnoj

     izloženosti

11.Škoda, Božjak, Klinički oddelek za hematologijo, Klinični center Ljubljana:

     Praktično usposabljanje diplomirane medicinske sestre

12.Ozimec, Visoka zdravstvena škola, Klinički bolnički centar Dubrava, Zagreb:

      Aspekti zdravstvene njege onkološkog bolesnika

 

Na sastanku delegata ESOP-a u siječnju 2005. godine u Hamburgu donešena je  odluka da se onkološka farmacija razvija kroz Radne grupe nacionalnih farmaceutskih društava. Na sastanku Izvršnog odbora Sekcije za bolničku ljekarničku djelatnost 14.02.2005. donesena je odluka o formiranju Radne grupe za onkološku farmaciju a mr.sc.Vesna Pavlica mag.pharm. imenovana je predsjednicom.Sekcija za bolničku ljekarničku djelatnost i Farmaceutsko biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prepoznali su važnost onkologije i donjeli odluku da vodeća tema za bolničko i kliničko ljekarništvo Trećeg hrvatskog kongresa farmacije s međunarodnim sudjelovanjem koji se održavao u Cavtatu od 27-30.04.2005.  bude onkološka farmacija.

Predavači u okviru bolničko-kliničke sekcije bili su:

1.Maier, predsjednik ESOP-a, Njemačka: Opće i specijalne potrebe onkološke

   farmacije za najbolju bolesničku skrb

2.Pavlica, Knežević-Tometić, Ljekarna Klinike za tumore Zagreb: Ljekarnička

   skrb onkološkog bolesnika

3.Kopjar, Institut za medicinska istraživanja Zagreb: Rukovanje pripravcima

   citotoksičnih lijekova u medicinskim ustanovama u RH-genotoksični učinci i

   rizici profesionalne izloženosti

4.dr.sc.Belev, prof.Vrbanec, Zavod za internističku onkologiju KBC Zagreb:

   Osnovni principi kancerogeneze

5. Knežević-Tometić, Pavlica, Ljekarna Klinike za tumore Zagreb: Ekstravazacija

    prouzročena citotoksičnim lijekovima

6.prof.Juretić Zavod za radioterapiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb:

   Tumorska kaheksija – patogeneza i liječenje

7. Sonc, Ljekarna Onkološkog Inšituta Ljubljana: Savjeti za pacijenta nakon

    kemoterapije-odgovori na najčešća pitanja

8.Mr.sc. Pavlica mag.phar., Ljekarna Klinike za Tumore Zagreb:

   Imunohistokemijsko određivanje MAGE-3 u papilarnom karcinomu štitne

   žlijezde

9. Samaržija, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

    Mehanizmi djelovanja nefrotoksičnih lijekova.

 

Također je donesena odluka da se dalje kreće sa trajnom edukacijom kroz  Godišnji sastanak Društva za internističku onkologiju i Radne grupe za onkološku farmaciju .Do danas, a od 2003. godine redovito se održavaju godišnji sastanci Društva za internističku onkologiju i Radne grupe za onkološko ljekarništvo Sekcije za bolničku ljekarničku djelatnost HFD-a,radionice, te tečajevi trajne edukacije i aktivno sudjelovanje na Europskim i svjetskim onkološkim kongresima.

Nakon četrnaestogodišnjeg rada  i iskustva na području onkološkog ljekarništva, te zbog posebnosti planiranja ljekarničke skrbi onkološkog bolesnika, na razini javnog i bolničkog ljekarništva, na posljednjoj skupštini HFD-a zatražili smo osnivanje Sekcije za onkološko ljekarništvo.Odluka je donešena u smislu stavljanja Radne grupe u okvir Sekcije za kliničku farmaciju, te će se nakon godine dana rada i procjene rada donjeti odluka o formiranju Sekcije za onkološko ljekarništvo.

Interes za zajednički rad Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Klinike za tumore, KBC Sestre milosrdnice-Odjela za internističku onkologiju i Ljekarne pokazao se kao izuzetno koristan za studente a provodi se u okviru Centra za primjenjenu farmaciju: Farmaceutsku skrb onkoloških bolesnika te kroz provođenje prakse u Klinici za tumore studenata V godine farmacije u trajanju od tri tjedna.Interes za provođenjem prakse izuzetno je velik.

2008. godine formiran je kolegij Onkološka farmacija u okviru specijalizacije iz Kliničke farmacije.Voditelj kolegija je prof.Damir Vrbanec,dr.med. a suradnici: dr.sc.Natalija Dedić Plavetić dr.med., dr.sc.Borislav Belev, dr.med. i dr.sc.Vesna Pavlica,mag.farm.

Velik broj kolegica i kolega poticali smo na aktivno uključivanje u rad Radne grupe za onkološko ljekarništvo, razvijali interes za područje onkologije i aktivno učestvovanje u  farmaceutskoj skrbi  onkološkog bolesnika.

Smatram, da smo u proteklih 14 godina razvili spoznaje o uulozi onkološkog farmaceuta te doprinjeli razvoju multidisciplinarnog tima .

Zahvaljujem svima koji su na bilo koji način tome doprinjeli, bilo da su u tome aktivno sudjelovali bilo da su slušali problematiku vezanu uz to područje.Koristim ovu priliku da u ime struke i svoje osobno zahvalim gosp.Klausu Meieru, prof.Damiru Vrbancu, prof.Vesni Vrca, prof.Sandi Vladimir Knežević, prim.Robertu Šeparoviću i dr.sc.Nataliji Dedić Plavetić te kolegicama Višnji Kopecki,Mirjani Ptičar-Canjuga, Martini Kranjec Šakić, Tihani Govorčinović, Maji Koroman, Marku Skelinu, Dariji Kuruc i Dahni Arbans koji su svojom podrškom, znanjem , stručnošću i nadasve kolegijalnošću dali veliki zamah razvoju onkološkog ljekarništva u Hrvatskoj.

 

Predsjednica Radne skupine za onkološko ljekarništvo HFD-a

Dr.sc.Vesna Pavlica, mag.pharm.

Voditeljica ljekarne klinike za tumore, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Ljekarna

Delegat Hrvatske pri ESOP-u

Odgovorna osoba za razvoj onkološkog ljekarništva u zemljama jugoistočne Europe

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..