Predsjednik Hrvatskog farmaceutskog društva, mr.sc. Darko Takač, farmaceut specijalist iz oblikovanja lijekova (farmaceutske tehnologije), ostvario je svoju profesionalnu karijeru izvršavajući različite stručne poslove magistra farmacije u farmaceutskoj praksi te uspješno obnašajući rukovodeće funkcije u farmaciji i zdravstvu. Aktivni je član Hrvatskog farmaceutskog društva od 1986. godine i dugogodišnji predsjednik Udruženja farmaceuta regije Zagreb HFD-a. Svoje stručne i znanstvene aktivnosti usmjerio je na razvoj farmaceutske struke, bolje prepoznavanje i vrednovanje mjesta i uloge ljekarništva u našem sustavu zdravstva i društvu te na uvođenje suvremenih i nužnih promjena u farmaceutsku praksu. Dugogodišnji je član Svjetske farmaceutske federacije (FIP) i više stručnih tijela i udruga u Hrvatskoj.

 

Mr. sc. Darko Takač rođen je 1958. u Zagrebu, gdje je završio osnovno i srednje školovanje. Diplomirao je 1981. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio je poslijediplomski studij iz Farmaceutskih znanosti te stekao na Sveučilištu u Zagrebu status magistra znanosti iz oblasti MEDICINE – područje FARMACIJA. Sukladno pozitivnim propisima dobio je status znanstvenog suradnika u RH. Završio je program specijalizacije i obranio državni specijalistički ispit iz oblikovanja lijekova (farmaceutske tehnologije) Bio je aktivni sudionik na više certificiranih tečajeva i treninga iz područja poslovanja u zdravstvu  i upravljanja kvalitetom.

Svoju profesionalnu farmaceutsku karijeru započeo je u Ljekarni Zagreb. U nastavku karijere obavljao je poslove ljekarnika suradnika, ljekarnika specijaliste, rukovoditelja bolničke ljekarne, pomoćnika ravnatelja bolnice za med. opskrbu, rukovoditelja galenskog laboratorija, pomoćnika direktora MEDIKA-PC Zagreb, direktora robnog poslovanja MEDIKE d.d. i dr. Trenutno radi na poslovima rukovoditelja Galenskog laboratorija Gradske ljekarne Zagreb.

U razdoblju 1991. – 1992. obnašao je zapovjedne i operativne dužnosti i zadaće u Glavnom stožeru HV (ZNG) i Glavnom stožeru saniteta RH. Jedan je od organizatora i utemeljitelja hrvatskog vojnog i ratnog zdravstva, u segmentu ratne farmacije.

U razdoblju 1994. – 2008. u više navrata obnašao je dužnost predsjednika ili člana upravnog vijeća u zdravstvenim ustanovama grada Zagreba i u državnim zdravstvenim zavodima. Od 1995. ispitivač je i predsjednik Povjerenstva za stručne/državne ispite magistara farmacije pri MZ RH. Bio je član stalnih  radnih tijela i ekspertnih povjerenstava MZ RH i MO RH.

Od osnivača Hrvatske ljekarničke komore (HFD-a i FBF-a) 1994. imenovan je predsjednikom Koordinacijskog odbora za osnivanje HLJK, a nakon uspješnog osnivanja Komore, u siječnju 1995., izabran je za predsjednika Vijeća Komore i prvog povjerenika Komore. Na funkciji predsjednika Vijeća Komore bio je u razdoblju 1995. – 2003. godina.

Tijekom dugogodišnjeg aktivnog članstva u HFD-u obavljao je niz funkcija. Dugogodišnji je predsjednik Udruženja farmaceuta regije Zagreb te član Upravnog odbora HFD-a. Bio je i član uređivačkog odbora stručnog mjesečnog časopisa Farmaceutski glasnik.

Objavio je dvadesetak stručnih i znanstvenih radova iz područja farmacije i medicine te održao brojna predavanja i posterska izlaganja na stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

KONTAKT |

Mr.sc. Darko Takač, mag.pharm., spec.

Predsjednik HFD-a

Hrvatsko farmaceutsko društvo, Masarykova 2, Zagreb. Tel.: 01/48 72 849, 099/7302 622

e-mail: takac.darko@gmail.com; takacd@gljz.hr