HFD Vam nudi mnoge stručne priručnike potrebne za usavršavanje farmaceuta i svakodnevni rad u javnom ljekarništvu

HFD Vam nudi mnoge stručne priručnike potrebne za usavršavanje farmaceuta i svakodnevni rad u javnom ljekarništvu

Grdinić, Vladimir - Ilustrirana povijest hrvatskog ljekarništva (HR verzija) WebShop

Nakon objave knjige "Ljekarništvo na tlu Hrvatske: naslijeđe, vizije i ostvarenja", odmah je bilo jasno da će takvo pisano popularno djelo, namijenjeno najširem krugu čitatelja. ali i stručnjacima, zahtijevati također i pogled u povijest hrvatskog ljekarništva sa znanstvenim pristupom. To je upravo učinjeno u ovoj knjizi, "Ilustriranoj povijesti hrvatskog ljekarništva". Podnaslov joj je "Ljekarništvo na tlu Hrvatske- dokazi". čime autor želi istaknuti da se u njoj nalaze rezultati istraživanja i literatura kao izvor dokazane građe za ranije sintezom popularno iznesene sadržaje.
262,50 kn

Grdinić, Vladimir - Ilustrirana povijest hrvatskog ljekarništva (HR verzija)

 

Nakladnici:

Hrvatsko farmaceutsko društvo

Nakladni zavod Matice hrvatske

1997.

 

 

Urednica:

Jadranka Pintarić

 

 

Iz Predgovora autora:

 

Ilustrirana povijest hrvatskog ljekarništva

Ljekarništvo na tlu Hrvatske- Dokazi

 

"Knjiga "Ljekarništvo na tlu Hrvatske: naslijeđe, vizije i ostvarenja", koju sam objavio u prosincu 1996. godine prvi je pokušaj sinteze znanosti i struke hrvatskog ljekarništva u svjetlu drugih povijesnih i znanstvenih zbivanja. Smještajući povijest farmaceutske struke u širi kontekst hrvatskog i europskog kulturnog i društvenog prostora, ugrađivao sam u tekst natruhe rezultata temeljnih istraživanja arhivske građe, umjetničke baštine, umjetničkog obrta, književnosti, prirodoslovlja, filozofije i medicine, ali i razmišljanja o prirodi, kemijskim tvarima, bolestima i ulozi ljekarnika. Ta su razmišljanja dijelom plod znanstvene misli, a dijelom vlastita promišljanja bez stvarnog uporišta u stvarnom i tvarnom svijetu.

Odmah je bilo jasno da će takvo pisano popularno djelo, namijenjeno najširem krugu čitatelja. ali i stručnjacima, zahtijevati također i pogled u povijest hrvatskog ljekarništva sa znanstvenim pristupom. To je upravo učinjeno u ovoj knjizi, "Ilustriranoj povijesti hrvatskog ljekarništva". Podnaslov joj je "Ljekarništvo na tlu Hrvatske- dokazi". čime želim istaknuti da se u njoj nalaze rezultati istraživanja i literatura kao izvor dokazane građe za ranije sintezom popularno iznesene sadržaje.  U ovoj knjizi naći će se, dakle, uporište i temeljni podaci za daljnja istraživanja hrvatskog ljekarništva. Ako je prva knjiga bila ponajprije namijenjena nestručnjacima, druga se obraća u prvom redu- stručnjacima. Nadam se da sam uspio napisati prvu cjelovitu, sustavno i cjelovito obrađenu, te raskošno ilustriranu povijest hrvatskog ljekarništva od drevnih prapočetaka, pa do početaka suvremene farmacije.

Knjiga je zasnovana na rezultatima dosadašnjih povijesno-ljekarničkih istraživanja, koja će, vjerujem, dobiti novi zamah i sadržaj. U knjizi će se naći i nove znanstvene sinteze, a tekst nudi pouzdane izvore podataka. Naime, u njoj su ispravljena neka prijašnja netočna tumačenja, a iznesen i niz dosad nepoznatih podataka, atribucija, hipoteza i interpolacija. Knjiga je ne samo inventar već i svojevrstan imenik povijesnih osoba više ili manje vezanih za ljekarništvo, kao i hrvatskih istraživača našega ljekarništva. U bibliografskom prilogu prvi je put na jednom mjestu skupljena i stručno obrađena važnija literatura iz područja nacionalne povijesti ljekarništva i srodnih joj struka.

Za razliku od prethodne knjige, ilustracije u ovoj nemaju učiniti knjigu vizualno privlačnom, već imaju poslužiti kao tvarni dokaz u obradbi gotovo svih od dvije stotine odabranih i obrađenih znanstvenih tema. Mnoštvo slikovnih priloga utjecalo je naglavni naslov knjige. Neki predmeti istraživanja i samim su istraživačima u znatnoj mjeri nepoznati ili pak teško dostupni. Kako su mnogi predmeti (knjige, isprave, posude. uređaji. itd.) i sami potrebni budućem istraživanju hrvatskog ljekarništva, ova je znanstvena građa prvi put sustavno i pregledno objavljena i katalogizirana, pa bi trebala postati svojevrsnim katalogom, možda i vademekum istraživačima povijesti hrvatskog ljekarništva, prirodoslovlja i liječništva. Drugim čitateljima, slikovni će dio po prvi puta približiti hrvatsku ljekarničku baštinu. Sa stajališta ljekarništva ona sustavno prikazuje prinos hrvatskog stvaralačkog genija ukupnim znanstvenim naporima čovječanstva."

Vladimir Grdinić

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..