HFD Vam nudi mnoge stručne priručnike potrebne za usavršavanje farmaceuta i svakodnevni rad u javnom ljekarništvu

HFD Vam nudi mnoge stručne priručnike potrebne za usavršavanje farmaceuta i svakodnevni rad u javnom ljekarništvu

Hofman, Josip - Synonyma Pharmaceutica WebShop

Spada u obavezne stručne knjige i priručnike za ljekarne.
Jedan je od vrlo korisnih priručnika koje ljekarnike upućuje na aktualne farmaceutske sinonime u svakodnevnom radu.
273,00 kn

Hofman, Josip - Synonyma Pharmaceutica

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..