HFD Vam nudi mnoge stručne priručnike potrebne za usavršavanje farmaceuta i svakodnevni rad u javnom ljekarništvu

HFD Vam nudi mnoge stručne priručnike potrebne za usavršavanje farmaceuta i svakodnevni rad u javnom ljekarništvu

Kartice rokova WebShop

Kartice rokova spadaju u obveznu dokumentaciju ljekarne, prema Pravilima dobre ljekarničke prakse.
5,62 kn

Kartice rokova

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..