HFD Vam nudi mnoge stručne priručnike potrebne za usavršavanje farmaceuta i svakodnevni rad u javnom ljekarništvu

HFD Vam nudi mnoge stručne priručnike potrebne za usavršavanje farmaceuta i svakodnevni rad u javnom ljekarništvu

Knjiga kopija recepata WebShop

Ljekarnik je dužan voditi evidenciju, odnosno Knjigu kopija recepata. U Pravilima dobre ljekarničke prakse, navodi se kako se knjiga kopija recepata treba čuvati 5 godina.
150,00 kn

Knjiga kopija recepata

 

Knjiga kopija recepata sadržava evidenciju o magistralnim pripravcima koji se pripremaju od ljekovitih supstancija jakog i vrlo jakog djelovanja te gotove farmaceutske oblike lijekova za čije izdavanje je aktom o stavljanju u promet propisano izdavanje na recept liječnika specijaliste određene grane medicine.

Svi lijekovi koji se mogu izdavati samo na recept, a propisani su na privatni recept moraju biti evidentirani na način da se na poleđini recepta upišu slijedeći podaci: pečat ljekarne, potpis osobe koja je lijek izdala, količina izdanog lijeka i datum izdavanja.

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..