HFD Vam nudi mnoge stručne priručnike potrebne za usavršavanje farmaceuta i svakodnevni rad u javnom ljekarništvu

HFD Vam nudi mnoge stručne priručnike potrebne za usavršavanje farmaceuta i svakodnevni rad u javnom ljekarništvu

Knjiga opojnih droga (Knjiga narkotika) WebShop

Registar primatelja narkotika i vrste izdanih narkotika. U Pravilima dobre ljekarničke prakse, navodi se kako se knjiga narkotika se treba čuvati 10 godina, a knjiga kopija recepata 5 godina.
150,00 kn

Knjiga opojnih droga (Knjiga narkotika)

 

Knjiga evidencije primanja i izdavanja opojnih droga vodi se sukladno pozitivnim propisima.

Evidencija mora sadržavati propisane podatke:

 

1) vrstu primljene odnosno izdane opojne droge,

2) količinu primljene odnosno izdane opojne droge,

3) ime i prezime, prebivalište odnosno boravište i adresu osobe kojoj je izdana opojna droga uz osobnu iskaznicu,

4) vrstu bolesti osobe kojoj je izdana opojna droga,

5) tvrtku, odnosno naziv zdravstvene ustanove kojoj je izdana opojna droga,

6) ime i prezime zdravstvenog djelatnika koji je izdao recept za izdavanje opojne droge, odnosno koji je primijenio opojnu drogu u terapiji.

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..