HFD Vam nudi mnoge stručne priručnike potrebne za usavršavanje farmaceuta i svakodnevni rad u javnom ljekarništvu

HFD Vam nudi mnoge stručne priručnike potrebne za usavršavanje farmaceuta i svakodnevni rad u javnom ljekarništvu

Laboratorijski dnevnik WebShop

Laboratorijski dnevnik mora sadržavati slijedeće podatke: datum izrade, naziv i količinu pripravka, količinu upotrebljenih supstancija, normativ ljekarničke usluge, cijenu izrađenog pripravka te potpis osobe koja je pripravak izradila.
150,00 kn

Laboratorijski dnevnik

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..