Newsletter

Najnovije objave

Mentorstvo

Hrvatsko farmaceutsko društvo duži niz godina provodi Tečajeve za voditelje pripravnika da bi kolege, koji se žele posvetiti mentorskom radu, dobili okvirni sadržaj, kojeg je potrebno prenijeti pripravnicima i u što pripravnike valja posebno uputiti. Tečajevi su obvezni za svakoga tko želi biti mentor, da bi pripravnici bili što ujednačenije osposobljeni za samostalan rad, neovisno o mjestu obavljanja staža. Tečajevi su zamišljeni tako da polaznici obnove i dopune svoje znanje iz pojedinih područja struke, da bi ga lakše i organiziranije prenosili mladim kolegama. Predavači su vrlo iskusni praktičari i dugogodišnji mentori.

Iz Uvodnika za mentore (dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm. i suradnici)

 

“Višegodišnjim praćenjem i razgovorima s pripravnicima – magistrima farmacije i farmaceutskim tehničarima, tijekom naših seminara za pripremu stručnih ispita, kao i uvidom u njihovo znanje na ispitima, ustanovili smo da većina pripravnika, nakon završetka pripravničkog staža, nije dovoljno osposobljena za samostalan rad. Posebno zabrinjava činjenica da se stanje iz godine u godinu pogoršava. Znanje pripravnika uvelike ovisi o zalaganju mentora i o okruženju u ljekarni gdje su obavljali pripravnički staž. Zapaženo je da mnogi ne prolaze sve što je Pravilnikom o provođenju staža propisano te da im se dopušta izdavanje lijekova bez dovoljnog nadzora.

Da bi se uklonile uočene manjkavosti organiziramo ove Tečajeve za voditelje pripravnika da bi kolege, koji se žele posvetiti mentorskom radu, dobili okvirni  sadržaj, kojeg je potrebno prenijeti pripravnicima i u što pripravnike valja posebno uputiti. Tečajevi su obvezni za svakoga tko želi biti mentor, da bi pripravnici bili što ujednačenije osposobljeni za samostalan rad, neovisno o mjestu obavljanja staža.

Tečajevi su zamišljeni tako da polaznici obnove i dopune svoje znanje iz pojedinih područja struke, da bi ga lakše i organiziranije prenosili mladim kolegama. Zbog različitosti prijavljenih polaznika (od vrlo mladih i neiskusnih ljekarnika do onih s dugogodišnjim radnim i mentorskim iskustvom) nemoguće je sastaviti program ovih tečajeva koji bi u potpunosti zadovoljio svakog polaznika, već je odabrana takva kombinacija sadržaja koja bi trebala odgovarati većini polaznika. Predavači su vrlo iskusni praktičari i dugogodišnji mentori pa se nadamo da će njihova izlaganja postići svoj cilj i biti interaktivna, praćena raspravom.

Prvi dan tečaj započinje pregledom i tumačenjem regulative u ljekarništvu s kojom valja obvezno upoznati pripravnike. Slijede načela dobre komunikacija između ljekarnika i pacijenta koja je neophodna za uspješnost liječenja, te temeljne postavke podrške i savjetovanja pri samoliječenju, što također smatramo važnim dijelom ove edukacije. Daljnja predavanja obuhvaćaju što bi pripravnicima trebalo prenijeti o relevantnim izvorima informacija o lijekovima,  magistralnim recepturama te na što trebaju obratiti pozornost iz širokog područja farmakoterapije. Na kraju prvog dana govori se o graničnim proizvodima između kozmetike i medicinskih proizvoda te o dodacima prehrani koji su sve zastupljeniji na policama ljekarni.

Drugi dan na programu su predavanja o ispravnoj izradi i provjeri kakvoće pripravaka u galenskom i analitičkom laboratoriju.

Budući da većina pripravnika za vrijeme studija nije imala predmet povijest farmacije tečaj drugog dana završavamo osnovnim podacima iz povijesti naše struke, koje trebaju znati oni koji podučavaju mlade kolege.

Na kraju tečajeva, nakon kratke provjere usvojenog znanja, očekujemo komentare i prijedloge polaznika da bismo program tečajeva mogli poboljšati i prilagoditi potrebama suvremenog ljekarništva, s ciljem što bolje pripreme  budućih generacija magistara farmacije i farmaceutskih tehničara za samostalan rad.”

 

“Temeljno životno i etičko načelo ljekarničke struke je

služiti čovjeku i brinuti se za njegovo zdravlje.

 

PROGRAM TEČAJA ZA MENTORE

 

HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO

organizira

STRUČNO USAVRŠAVANJE MAGISTARA FARMACIJE

TEČAJEVI  ZA VODITELJE PRIPRAVNIKA – I i II

Mjesto održavanja:

ZAGREB, Predavaonica HFD-a, Masarykova 2/II.

Voditeljica tečajeva:

 dr. sc. Maja Jakševac Mikša

 

P r o g r a m   t e č a j a   I

 

Petak

8.30 –   8.45  Registracija i uvod

8.45 – 10.15  Katica Vugrinčić Tomičić: Regulativa u ljekarništvu

10.15 – 11.00  Melita Petrović:  Komunikacija u ljekarni i izdavanje lijekova

11.00 – 11.45  Melita Petrović:  Izvori informacija za ljekarnike

11.45 – 12.15  Odmor

12.15 – 13.00  Aleksandra Grundler: Magistralna receptura

13.00 – 13.45  Aleksandra Grundler: Osnove farmakoterapije

13.45 – 14.00  Odmor

14.00 – 14.45  Ines Buhač: Savjetovanje pri samoliječenju s naglaskom na fitoterapiju

14.45 – 15.15  Lea Pollak: Dodaci prehrani

15.15 – 15.30  Rasprava i provjera znanja

 

 

P r o g r a m  t e č a j a  II

 

Subota

8.30 –  9.30 Verona Sučić: Organizacija galenskog laboratorija, priravnički staž

magistara farmacije i farmaceutskih tehničara (DPP)

9.30 – 10.30  Verona Sučić: Oblici lijekova  I

10.30 – 11.00  Odmor

11.00 – 11.45  Maja Ljubić Bernašek: Oblici lijekova II

11.45 – 12.45  Marija Vargec: Organizacija analitičkog laboratorija u ljekarni (DLP)

12.45 – 13.00  Odmor

13.00 – 13.45  Planinka Jakšić:  Hrvatska farmakopeja – novo važeće on-line izdanje

13.45 – 14.45  Maja Jakševac Mikša: Osnovni podaci iz povijesti farmacije i literatura

14.45 – 15.00  Rasprava, provjera znanja i ocjena tečaja

 

 

Tečajevi I i II su vezani (za vođenje pripravnika potrebno je završiti oba tečaja)..

Hrvatska ljekarnička komora vrednovala je svaki tečaj s 2 boda (ukupno 4 boda).