Newsletter

Najnovije objave

Sekcija za onkološko ljekarništvo

PREDSJEDNICA SEKCIJE
prof. dr. sc. Vesna Pavlica, mag. pharm., KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA 2018-2020

mr. sc. Dahna Arbanas, mag. pharm. spec.Karlovačka ljekarna
Eugen Javor, mag. pharm.OB Bjelovar
Maja Koroman, mag. pharm.OB Pula
Martina Kranjec Šakić, mag. pharm. spec.KBC Sestre milosrdnice
Mirjana Ptičar Canjuga, mag. pharm. spec.OB Varaždin
dr. sc. Marko Skelin, mag. pharm.KBC Sestre milosrdnice
prof. dr. sc. Robert Šeparović, dr. med.KBC Sestre milosrdnice
prof. dr. sc. Sanda Vladimir Knežević, mag. pharm.FBF, Zavod za farmakognoziju
prof. dr. sc. Damir Vrbanec, dr. med.KBC Zagreb