Newsletter

Najnovije objave

Udruženje farmaceuta regije Varaždinsko-Međimurske

PREDSJEDNICA UDRUŽENJA

Tanja Vručina Klarić*, mag. pharm., Ljekarna Salus, Varaždin

DOPREDSJEDNICA UDRUŽENJA

Maja Beser, mag. pharm., Bolnička ljekarna, OB Varaždin

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA UDRUŽENJA 11/2020-11/2022

Izborna skupština održana 21. rujna 2020.

Varaždinska županija:

Maja Beser, mag. pharm. Bolnička ljekarna , OB Varaždin
Silvija Habunek, mag. pharm. ZU Ljekarna Skupnjak, Varaždin
Maja Jakopić, mag. pharm. ZU Ljekarna Varaždinske županije
Željko Plantak, mag. pharm. ZU Ljekarna Salus, Varaždin
Ksenija Stipanović, mag. pharm. ZU Ljekarna Skupnjak, Varaždin
Tanja Vručina Klarić , mag. pharm. ZU Ljekarna Salus, Varaždin

*Član Upravnog odbora HFD-a

Međimurska županija:

Andreja Knežević, mag. pharm., ZU Ljekarna Čakovec
Juraj Štefan, mag. pharm., ZU Ljekarna Štefan, Čakovec

OPIS AKTIVNOSTI UDRUŽENJA |

Udruženje farmaceuta regije Varaždinsko – Međimurske okuplja farmaceute s područja Varaždinske i Međimurske županije.

Članovi udruženja redovito promiču ugled farmaceutske struke i njezina etička načela pridržavajući se kodeksa farmaceutske etike i deontologije, razvijajući pritom osjećaj časti, dostojanstva i odgovornosti farmaceutskog poziva, te promičući društveni položaj magistara farmacije.

Način rada udruženja farmaceuta koje djeluje u okviru Hrvatskog farmaceutskog društva ureden je vlastitim Poslovnikom.

Svoju osnovnu ulogu Udruženje farmaceuta Varaždindko-Medimurske regije ispunjava prvenstveno informiranjem i obavještavanjem farmaceuta o aktualnostima iz rada HFD-a i HLJK, organiziranjem stručnih predavanja i sličnih skupova, aktivnostima promicanja odredenih farmaceutskih područja.

Zadovoljstvo nam je sudjelovati na tečajevima trajnog stručnog usavršavanja, savjetovanjima, kongresima, javno zdravstvenim projektima koja organizira HFD koja su tematski vrlo važna i aktualna! Samo udruženje s velikim interesom članova redovito organizira seminare s vrlo zanimljivim temama iz prakse – o novim mogućnostima sigurne primjene lijekova u terapiji određenih bolesti, upoznavanje sa načinima pružanja što kvalitetnije skrbi korisnicima naših usluga.

Članovi također raspravljaju o trenutnim poteškoćama u poslovanju ljekarni te predlažu njihova rješenja.  Mnogi članovi su uključeni u rad sekcija – stručnih, strukovnih i znanstvenih – te i na taj način promiču rad u raznim područjima farmacije.

Također bi napomenula da nastojimo u budućnosti što više pažnje skrenuti članstvu na bogatu stručnu literaturu koja nam je dostupna, a izdaje ju HFD, a koja nam je važna i korisna u svakodnevnom radu.

Zahvaljujući napretku tehnologije i novim komunikacijskim mogućnostima želja nam je da u budućnosti imamo veću i bržu dostupnost podataka o načinima liječenja i da pružimo što kvalitetniju i sigurniju upotrebu lijekova  bolesnicima. Tome će se u budućnosti rado posvetiti članovi našeg udruženja HFD-a!

 

DOSADAŠNJA POSTIGNUĆA I USPJESI |

Udruženje farmaceuta regije Varaždinsko – Međimurske do sada je vrlo uspješno organiziralo više savjetovanja farmaceuta s vrlo zanimljivim i aktualnim temama koja su bila vrlo posjećena. Svake godine redovito kad se ukaže prilika i potreba organiziramo tečajeve stručnog usavršavanja, prema željama članstva za novim i aktualnim saznanjima, najnovijim trendovima u medicini, ljekarništvu i industriji.