Newsletter

Najnovije objave

Sekcija za fitofarmaciju i dodatke prehrani

PREDSJEDNICA SEKCIJE

doc. dr. sc. Biljana Blažeković, mag. pharm., FBF, Zavod za farmakognoziju

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA SEKCIJE 2018-2020

Kristina Andrić, mag. pharm.HALMED
Karla Baričević, univ. mag. pharm.KBC Rijeka
Renata Goreta, mag. pharm.Yasenka
Kristina Janeković Petras, mag. pharm. spec.Belupo
dr. sc. Marija Kindl, mag. pharm.FBF, Zavod za farmakognoziju
prof. dr. sc. Željan Maleš, mag. pharm.FBF, Zavod za farmaceutsku botaniku
prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević, mag. pharm.FBF, Zavod za farmakognoziju