Newsletter

Najnovije objave

Udruženje farmaceuta Istre i Kvarnera

PREDSJEDNICA UDRUŽENJA

Ivna Rudan*, mag. pharm., Istarske ljekarne

 

DOPREDSJEDNICA UDRUŽENJA

Alena Tatarević*, mag. pharm., Istarske ljekarne

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA

Izborna skupština održana 19. listopada 2018.

Dijana Dragičević, mag. pharm.KBC Rijeka, bolnička ljekarna
Ljiljana Krčelić, mag. pharm.Ljekarna Pula
Vlatko Mijakovski, mag. pharm.Medical Intertrade d.o.o.
Maja Rastović-Vudrag, mag. pharm.Medika

*Član Upravnog odbora HFD-a