Newsletter

Najnovije objave

Udruženje farmaceuta Istre i Kvarnera

PREDSJEDNICA UDRUŽENJA

Ivna Rudan*, mag. pharm., Istarske ljekarne

 

DOPREDSJEDNICA UDRUŽENJA

Maja Rastović Vudrag*, mag. pharm., Medika d.o.o. Rijeka

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA

Izborna skupština održana 13. listopada 2020.

Istarska županija:

Anja Blažeski, mag. pharm.ZU Ljekarne Prima Pharme, Pula
Ljiljana Krčelić, mag. pharm.ZU Istarske ljekarne, Pula
Ivna Rudan, mag. pharm.ZU Istarske ljekarne, Pula
Alana Tatarević, mag. pharm.ZU Istarske ljekarne, Pula

*Član Upravnog odbora HFD-a

Primorsko-goranska županija:

Dijana Dragičević, mag pharm., KBC Rijeka, bolnička ljekarna
Vlatko Mijakovski, mag. pharm., Medical Intertrade d.o.o. Rijeka
Maja Rastović-Vudrag, mag pharm., Medika d.o.o. Rijeka

Predstavnici UF Istre i Kvarnera u UO HFD-a:

  1. Ivna Rudan, mag. pharm., ZU Istarske Lekarne
  2. Maja Rastović-Vudrag, mag. pharm., Medika d.d., Rijeka