Newsletter

Najnovije objave

Udruženje farmaceuta Istre i Kvarnera

PREDSJEDNICA UDRUŽENJA

Ivna Rudan*, mag. pharm., Istarske ljekarne

 

DOPREDSJEDNICA UDRUŽENJA

Maja Rastović Vudrag*, mag. pharm., Medika d.o.o. Rijeka

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA

Izborna skupština održana 13. listopada 2020.

Istarska županija:

Anja Blažeski, mag. pharm. ZU Istarske ljekarne, Ljekarna Centar, Pula
Ljiljana Krčelić, mag. pharm. ZU Istarske ljekarne, Pula
Ivna Rudan, mag. pharm. ZU Istarske ljekarne, Pula
Alana Tatarević, mag. pharm. ZU Istarske ljekarne, Pula

*Član Upravnog odbora HFD-a

Primorsko-goranska županija:

Dijana Dragičević, mag pharm., KBC Rijeka, bolnička ljekarna
Vlatko Mijakovski, mag. pharm., Medical Intertrade d.o.o. Rijeka
Maja Rastović-Vudrag, mag pharm., Medika d.o.o. Rijeka

Predstavnici UF Istre i Kvarnera u UO HFD-a:

  1. Ivna Rudan, mag. pharm., ZU Istarske Lekarne
  2. Maja Rastović-Vudrag, mag. pharm., Medika d.d., Rijeka