Newsletter

Najnovije objave

Vizija i misija

Slogan Hrvatskog farmaceutskog društva

 

Farmaceutska izvrsnost u službi zdravlja!

(Pharmaceutical excellence dedicated to health!)

 

 

Misija Hrvatskog farmaceutskog društva

 

Misija Hrvatskog farmaceutskog društva jest postati neospornim liderom u trajnom profesionalnom i stručnom razvoju farmaceutske struke na svim područjima djelovanja farmaceuta, kroz organizaciju i poticanje stručnog, znanstvenog, nastavnog i istraživačkog rada na području farmacije, te suradnjom s drugim hrvatskim i inozemnim ustanovama i organizacijama koji za svrhu imaju očuvanje zdravlja i razvoj zdravstvenog sustava!

Hrvatsko farmaceutsko društvo je predvodnik uspješnih inicijativa koje imaju za svrhu očuvanje digniteta i prepoznavanje farmaceuta kao neizostavnog člana zdravstvenog sustava!

 

 

Vizija Hrvatskog farmaceutskog društva

 

Kao lideri u farmaceutskoj izrsnosti, uz bogatu stručnu i znanstvenu tradiciju, predani smo razvoju farmaceutske struke i održavanju njezinih etičkih načela kroz okupljanje svih farmaceuta i njihovo kontinuirano cjeloživotno obrazovanje, čime doprinosimo očuvanju zdravlja ljudi i blagostanju cijele društvene zajednice!

 

 

Politika kvalitete hrvatskog farmaceutskog društva

 

Kvaliteta HFD-a temelji se na pravovremenom prepoznavanju promjena koje se zbivaju u farmaceutskoj struci te u prosljeđivanju novih saznanja njenim pripadnicima bez obzira na mjesto ili područje rada.

Cjeloživotno obrazovanje magistara farmacije temeljna je odrednica naše vizije.

Organizacijom edukativnih predavanja, simpozija i drugih stručnih i znanstvenih događanja, izdavačkom djelatnosti, kroz suradnju sa relevantnim ustanovama i organizacijama te istaknutim pojedincima iz farmaceutske i srodnih područja osiguravamo pripadnicima struke model suvremenog trajnog obrazovanja.

Kroz suradnju s Ministarstvom nadležnim za zdravlje, drugim zdravstvenim ustanovama, institucijama i zavodima na teritoriju RH, zalažemo se za pozitivno provođenje i unaprjeđenje zdravstvene politike.

Članstvom u Sekcijama i Udruženjima Hrvatskog farmaceutskog društva, svim članovima omogućavamo izravno proaktivno sudjelovanje u aktivnostima HFD-a na boljitak farmaceutske struke u cijelosti, zdravstvenog sustava u kojem integrativno djelujemo, te zdravlja i blagostanja naše zajednice!