Newsletter

Najnovije objave

Sekcija za javnu ljekarničku djelatnost

PREDSJEDNICA SEKCIJE

Martina Šepetavc, mag. pharm., ZU Farmacia, Voditeljica Edukacijskog centra, Zagreb

Članovi izvršnog odbora Sekcije 11/2022-11/2024

Ingrid Kummer, mag. pharm., univ. mag. pharm. Zavod za socijalnu i kliničku farmaciju, Karlovo Sveučilište, Češka Republika
Ana Galić Skoko, mag. pharm. Ljekarne Zagrebačke županije, Velika gorica
Ruža Liebhardt, univ. mag. pharm. Ljekarne Prima Pharme
Olgica Velkovski Škopić, mag. pharm. Ljekarne Zagrebačke županije

OPIS DJELATNOSTI SEKCIJE

Sekcija za javno ljekarništvo  jedna je od 14 stručnih/strukovnih sekcija  Hrvatskog farmaceutskog društva. Prema Statutu HFD-a članstvo u pojedinim sekcijama nije određeno pripadnošću određenoj skupini farmaceutske struke prema mjestu rada, odnosno vrsti profesionalne djelatnosti koju momentalno obavljaju, nego su svi farmaceuti,  članovi društva, pozvani da prisustvuju aktivnostima sekcije prema  vlastitim interesima.Sekcija za javno ljekarništvo svojim aktivnostima želi doprinjeti cijeloživotnom obrazovanju  te jačanju, razvijanju i promicanju ljekarničke struke. Već duže vrijeme svjesni smo činjenice da farmaceut u javnoj ljekarni više nije samo osoba obrazovana za izdavanje i izradu lijekova, već da treba težiti tome da postane „ljekarnik sa 7 zvijezdica“ (pružatelj skrbi, donositelj odluka, komunikator, menađer, doživotni učenik, učitelj i voditelj). Tako su i aktivnosti Sekcije  usmjerene  prema širokom području potreba i interesa  ljekarnika u javnim ljekarnama , kao što su farmakoterapija, izdavanje lijekova, medicinskih proizvoda  i ostalih prozvoda  u javnoj ljekarni, ljekarnička skrb s posebnim naglaskom na samoliječenje i dodatne ljekarničke usluge, komunikacija u ljekarni, ljekarničke kompencije, marketing u ljekarni, vođenje ljekarne   i slično.Aktivnosti   Sekcije za javno ljekarništvo  i plan za buduće razdoblje :

  • Organizacija  redovitih predavanja u prostorijama HFD-a u terminu  4. utorak u neparnom mjesecu (osim ljetne stanke), tj. u 01., 03., 05.  09.  i 11. mjesecu , s početkom u 18 sati. Poziv je upućen svim članovima HFD-a, a objavljuje se u Farmaceutskom glasniku, te na internetskim stranicama HFD-a i HLJK. Predavanja boduje HLJK, sukladno Pravilniku.
  • Od 2007. godine organiziramo  tradicionalni Hrvatski dan ljekarni , na dan 29. listopada (prema prvom pisanom spomenu ljekarne na prostoru Hrvatske, u Trogiru, 29. listopada 1271.). Aktivnosti koje se odvijaju u sklopu Dana ljekarni  organizirane su tako da se mogu provoditi u  svim  ljekarnama u RH. Ove  godine (2013.) biti će posvećen ulozi ljekarnika u skrbi za bolesnike koji boluju od šečerne bolesti.

 

  • Pokretanje javnozdravstvenih projekata sa svrhom unapređenja zdravlja stanovništva i promocijom uloge  ljekarničke struke u zaštiti zdravlja
  • Inicijativa i suradnja s HLJK u rješavanju problematike ljekarničke struke , npr. donošenje odnosno izmjena stručnih pravilnika (Pravilnik dobre ljekarničke prakse, Kodeks etike i deontologije..)
  • Upoznavanje  članstva s aktualnim događanjima u struci u susjednim zemljama i u svijetu (izvješća u vidu predavanja, sa međunarodnih kongresa i ostalih stručnih skupova), te posjeti, s ciljem razmjene iskustva, srodnim stručnim udrugama
  • Rasprave o prijedlozima zakonske regulative koja uređuje područje javnog ljekarništva
  •  Organizacija tečaja, savjetovanja i radionica na teme od interesa javnog ljekarništva.

Članci