Newsletter

Najnovije objave

Radna skupina za farmaceutsku izvrsnost

Radna skupina za farmaceutsku izvrsnost HFD-a inicirala je razvoj i definirala provođenje projekta „PHARMA HFD – Partner FARMACEUTSKE IZVRSNOSTI HFD-a”.

Projekt Hrvatskog farmaceutskog društva „PHARMA HFD – Partner FARMACEUTSKE IZVRSNOSTI HFD-a“ predstavlja inicijativu Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD) kao nacionalne, samostalne, strukovne udruge koja okuplja farmaceute u Republici Hrvatskoj od 1858. godine, s ciljem unapređenja stručnog i znanstvenog rada u području farmacije.

Hrvatsko farmaceutsko društvo kao temeljna farmaceutska udruga putem svog projekta „PHARMA HFD – Partner FARMACEUTSKE IZVRSNOSTI HFD-a“ javnosti želi prezentirati i podržati sve tvrtke koje se bave farmaceutskom djelatnošću i koje slijede stroge kriterije i visoke standarde farmaceutske izvrsnosti na svim razinama, od znanstveno-istraživačkih preko proizvodno-razvojnih do javnozdravstvenih segmenata.

Stručnjaci iz različitih znanstveno-stručnih područja farmacije izradili su smjernice za ishođenje statusa „PHARMA HFD – Partner FARMACEUTSKE IZVRSNOSTI HFD-a“, koje će izdvojiti najperspektivnije tvrtke koje se bave proizvodnjom farmaceutskih i drugih proizvoda ukazujući na njihov doprinos gospodarskom razvoju Hrvatske, unaprjeđenju farmaceutske struke i zaštiti zdravlja pučanstva.

Projekt „PHARMA HFD – Partner FARMACEUTSKE IZVRSNOSTI HFD-a“ kreiran je prema strogim kriterijima hrvatskih znanstvenika i stručnjaka iz različitih područja farmacije, da bi podržali izvrsnost farmaceutske prakse, inovacije, pozitivan utjecaj na razvoj hrvatskog gospodarstva i zdravstvenu zaštitu zajednice.

Cilj Projekta je ukazati na važnost  poštivanja institucionalno definiranih propisa i normi, društveno odgovornog i etičkog poslovanja , osiguranja kvalitetnih i sigurnih farmaceutskih i drugih proizvoda te njihove odgovorne primjene u skladu sa standardima izvrsnosti, a sve u svrhu farmaceutske skrbi  koja dovodi do  poboljšanja kvalitete života i očuvanja zdravlja stanovništva.

 

 

ČLANOVI RADNE SKUPINE:

prof.dr.sc. Vesna Bačić Vrca, mag.pharm.

dr.sc. Biljana Blažeković, mag.pharm.

Ines Buhač, mag.pharm.

Anita Galić, mag.pharm., univ.mag.

mr.sc. Vjera Haberle. mag.pharm.

doc.dr.sc. Maja Jakševac Mikša, mag.pharm.

mr.sc. Igor Kalčić, mag.pharm., spec.

doc.dr.sc. Ivan Pepić, mag.pharm.

Melita Petrović, mag.pharm.

dr.sc. Miranda Sertić, mag.pharm.

prof.dr.sc. Siniša Tomić. dipl.ing.med.biochem.

 

VODITELJ – KOORDINATOR PROJEKTA: 

+385 1 48 72 849