Newsletter

Najnovije objave

Sekcija za farmaceutske znanosti

PREDSJEDNICA SEKCIJE

Prof. dr. sc. Milena Jadrijević Mladar Takač, mag. pharm., u mirovini

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA SEKCIJE 11/2022-11/2024

doc. dr. sc. Monika Barbarić, mag. pharm. FBF, Zavod za farmaceutsku kemiju
dr. sc. Kristina Pavić, mag. pharm FBF, Zavod za farmaceutsku kemiju
doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm. HFD
prof. dr. sc. Siniša Tomić, dip. ing. med. biochem. HALMED
izv. prof. doc. dr. sc. Miranda Sertić, mag. pharm. FBF, Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
prof. dr. sc. Marijana Zovko Končić, mag. pharm FBF, Zavod za farmakognoziju

 

OPIS DJELATNOSTI SEKCIJE

Misija i vizija

Sekcija za farmaceutske znanosti ima za cilj jačanje farmaceutskih znanosti koji pridonose razvoju farmacije na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Glavna stajališta sekcije ‘Npretcima u farmaceutskim znanostima brže do boljih i sigurnijih lijekova’ i ‘Nema napretka u farmaciji bez napretka u farmaceutskim znanostima’ najbolje odražavaju njen cilj i djelokrug rada .

Djelovanje Sekcije za farmceutske znanosti sastoji se u:

 • aktivnostima koje podupiru istraživanje i razvoj lijekova, te jačanje kliničkih znanosti relevantnih farmaceutskim znanostima,
 • povezivanju s drugim životnim znanostima,
 • translacijskim znanostima – prijenosu najnovijih saznanja iz farmaceutskih znanosti u farmaceutsku praksu, i
 • internacionalizaciji – potpori globalnih kretanja u farmaceutskim znanostima, sudjelovanjem i uključivanjem u organizaciju znanstvenih međunarodnih i/ili nacionalnih skupova s međunarodnim sudjelovanjem u cilju promidžbe razvoja farmaceutskih znanosti (Pharmaceutical sciences crossborder).

 

Aktivnosti:

a) Sekcija za farmaceutske znanosti (SFZ) je izravna poveznica HFD-a s Europskom federacijom za farmaceutske znanosti (EUFEPS) kojeg je HFD aktivna članica, stoga je u primarnom fokusu ove sekcije promidžba i aktivno provođenje razvojne politike EUFEPS-a (EUFEPS Science policy, www.eufeps.org) te provedba smjernica zacrtanih u EUFEPS dokumentima:

a1. Towards a European Strategy for Medicines Research (2014–2020): The EUFEPS Position Paper on Horizon 2020R. Gaspar, B. Aksu, A. Cuine, M. Danhof, M. Jadrijevic-Mladar Takac, H.H. Lindén, A. Link, E.M. Muchitsch, C.G. Wilson, P. Öhrngren, L. Dencker; European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2012, 47, 979–987; DOI: 10.1016/j.ejps.2012.09.020Abstract

a2. 5th Anniversary Meeting of the European Research Network Pharmacogenetics/Pharmacogenomics; J.C. Fox, A. Daly, I. Cascorbi, A. Alfirevic, H.H. Lindén and A.H. Maitland-van der Zee; Pharmacogenomics, 2012, 13(7), 747–749; DOI: 10.2217/PGS.12.43

a3. Strategic funding priorities in the pharmaceutical sciences allied to Quality by Design (QbD) and Process Analytical Technology (PAT); B. Aksu, T. de Beer, S. Folestad, J. Ketolainen, H.H. Lindén, J. Almeida Lopes, M. de Matas, W. Oostra, J. Rantanen, M. Weimer; European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2012, 47, 402–405; DOI: 10.1016/j.ejps.2012.06.009Abstract

 

b) Organizacija skupova u suradnji s međunarodnim znanstvenim udrugama (EUFEPS, FIP i AAPS)

c) Organizacija predavanja u HFD-u samostalno i/ili u suradnji s drugim sekcijama HFD-a

d) Sudjelovanje u radu tijela medjunarodnih organizacija relevantnih djelokrugu rada Sekcije (EUFEPS Vijeće, EUFEPS Izvršni odbor)

e) Sudjelovanje u organizaciji međunarodnih i nacionalnih skupova relevantnih farmaceutskim znanostima

f) Periodičko izvještavanje UO HFD-a i EUFEPS-a o planu i provedenim aktivnostima Sekcije

g) Rad na animaciji, povećanju i razvoju članstva Sekcije

h) Informiranje HFD članstva i javnosti o održanim skupovima i drugim aktivnostima relevantnim radu Sekcije za farmaceutske znanosti i EUFEPS-a (Farmaceutski glasnik, EUFEPS Newsletter i drugo).

 

 

DOSADAŠNJA POSTIGNUĆA SEKCIJE |

 

A) Organizacija međunarodnih konferencija:

 

 1. 1st ZICPS – ‘Networking in Pharmaceutical Sciences’ EUFEPS/CPhS Conference in Zagreb, 27/02/2009., Zagreb, Hrvatska
 2. 2nd ZICPS – ‘Sharing a vision – Towards better and safe medicines’ – EUFEPS/CPhS/FIP/AAPS, 25-26/10/2013., Zagreb, Hrvatska (www.zicps2013.com)

 

B) Organizacija EUFEPS sastanaka:

 1. EUFEPS Izvršni odbor i EUFEPS Vijeće, 19/09/2012., Dubrovnik, Hrvatska
 2. EUFEPS Izvršni odbor, 26-27/10/2013., Zagreb, Hrvatska

 

C) Organizacija sekcijskih predavanja:

1. ‘Inhibitori PI3-K/Akt u terapiji tumora’ (D. Ramljak, 16/04/2007.)

2. ‘Hidroksiurea – Nove terapijske mogucnosti starog lijeka’ (I. Kos, 15/10/2007.)

3. ‘Peptidomimetici u terapiji’ (B. Zorc, 3/12/2007.)

4. ‘Perspektive ciljane biološke terapije’ (V. Pavlica, 4/02/2008.)

5. 16. NZV Kongres onkoloških farmaceuta (M. Jadrijevic-Mladar Takac, 4/02/2008.).

6. ‘Biofarmaceutski API-i u suvremenoj terapiji?’ (N. Opačić, 28/04/2008.)

7. ‘Znanstveni pristupi u istraživanju estrogena i gestagena za transdermalnu terapiju’ (Z. Rajić, 30/06/2008.)

8. ‘Vrednovanje terapijskih intervencija: Što je dokaz i kako ga prenijeti u praksu?’ (V. Trkulja, 27/10/2008.)

9. ‘Znanstvene perspektive u istraživanju inhibitora aromataze’ (M. Bojić, 27/04/2009.)

10. ‘Novosti u otkriću lijekova reverzne transkriptaze’ (K. Lacković. 29/06/2009.)

11. ‘Izazovi u bioekvivalencijskim studijama’ (L. Viletić. 28/09/2009.)

12. ‘Značajke ACE inhibicije i istraživanje novih ACE inhibitora’ (G. Benković, 30/11/2009.)

13. ‘Suvremene znanstvene metode istraživanja farmakoterapijskih ishoda’ (A. Knežević, 22/02/2010.)

14. ‘Moja istraživanja formi čvrstog stanja ljekovitih tvari u svjetlu učenja Vladimira Preloga, Pionira farmaceutske kemije’ (M. Dumić, 26/04/2010.)

15. “Aminosalicilati u IBD-u – Stari lijekovi velikog potencijala” (D. Ljubas-Kelčić, 28/02/2011.)

16. ‘Lijekovi koji modificiraju aktivnost ribonukleotid-reduktaze’ (D. Šakić, 28/02/2011.)

17. ‘Melatonin’ (K. Pavić, 25/02/2013.)

 

D) Objavljeni popularizacijski članci iz međunarodnih organizacija:

 1. Optimiranje terapije lijekovima – imperativ za svjetsko zdravlje, Svjetski kongres farmaceutskih znanosti, PSWC 2007, Farm. glas. 63 (6) 2007,  411-419.
 2. Kongres PharmaCon 2007, Farrm. Glas. 63 (10) 2007, 613-620.
 3. Europske inicijative Europske federacije za farmaceutske znanosti (EUFEPS) – Sastanak Vijeća EUFEPS-a, Farm. glas. 63(11) 2007, 694-700.
 4. Sastanak EUFEPS Vijeća i Otvoreni forum 2008. Ljubljana, Farm. glas. 64 (12) 2008, 690-695.
 5. Inicijativa za inovativne lijekove (IMI), Farm. glas. 64 (7-8) 2008, 384-393.
 6. Povezivanje u farmaceutskim znanostima – EUFEPS/HFD konferencija u Zagrebu, Farm. glas. 65 (3) 2009, 169-179.
 7. Networking in Pharmaceutical Sciences, EUFEPS/CPhS Conference in Zagreb, EUFEPS Newsletter 2, 2009, 1-3.
 8. Sastanak Vijeća EUFEPS-a 2009. PharmSci Fair 2009. Presatelitski sastanak studenata doktorskih studija i postdoktoranada, Farm. glas. 65 (10) 2009, 557-622.
 9. Konferencija predsjednika EUFEPS-a. Sastanak PharmSciFair partenera, 66 (3) 2010,  160-161.
 10. PharmSciFair Farmaceutske znanosti za budućnost lijekova – 20. Obljetnica EUFEPS-a. Iz srca Europe za cijelu Europu, Farm. glas. 67 (3) 2011, 190-195.
 11. Quo vadis Farmaceutske znanosti? PharmSciFair – Farmaceutske znanosti za budućnost lijekova, Farm. glas. 67 (9) 2011, 9; 565-570.
 12. Sastanci Vijeća EUFEPS-a 2012. i Izvršnog odbora EUFEPS-a, Dubrovnik, 19.-21.rujna 2012. Farm.  glas. 68 (11) 2012, 712-717.
 13. EUFEPS znanstvena politika i EUFEPS stajališta o Horizontu 2020, Farm. glas. 68 (9) 2012; 558-567.
 14. Međunarodna konferencija ‘Suvremeni razvoji u farmaciji’, Priština, Kosovo, 22-23. rujna 2012, Farm.  glas. 68 (11) 2012, 723-734.
 15. 2. Međunarodna konferencija o farmaceutskim znanostima u Zagrebu ‘Podijelimo viziju prema boljim i sigurnijim lijekovima, Farm. glas 69 (12) 2013, 783-801.

Članci