Newsletter

Najnovije objave

Sekcija za kliničku farmaciju

PREDSJEDNICA SEKCIJE

prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca, mag. pharm. spec. kliničke  farmacije, KB Dubrava

DOPREDSJEDNIK:

dr. sc. Slaven Falamić, mag. pharm. spec. kliničke farmacije, Ljekarna Popović, Belišće

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA SEKCIJE 11/2022-11/2024

mr. sc. Dahna Arbanas, mag. pharm. spec. kliničke farmacije Karlovačka ljekarna
Ante Orbanić,  mag. pharm. spec. kliničke farmacije Ljekarne Zagrebačke županije
dr. sc. Slaven Falamić, mag. pharm., spec. kliničke farmacije ZU Ljekarne Popović, Belišće
Ljubica Frančić Pranjković, mag. pharm., spec. kliničke farmacije ZU Ljekarna Šeremet
Ana Galić Skoko, univ. mag. pharm. spec. kliničke farmacije Ljekarne Zagrebačke županije
Darija Kuruc Poje, univ. mag. pharm. kliničke farmacije, spec. kliničke farmacije OB “Dr Tomislav Bardek” Koprivnica
dr. sc. Ivana Marinović, mag. pharm., spec. kliničke farmacije KB Dubrava
Mateja Miletić, mag. pharm., spec. kliničke farmacije OB Karlovac
izv. prof. dr. sc. Iva Mucalo, mag. pharm. FBF, Centar za primjenjenu farmaciju Sveučilišta u Zagrebu
itv. prof. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić, mag. pharm., spec. kliničke farmacije FBF, Centar za primjenjenu farmaciju Sveučilišta u Zagrebu
Goran Perković, mag. pharm. spec. kliničke farmacije ZU Ljekarne Perković
Ana Raguž, mag. pharm., spec. kliničke farmacije OB Slavonski Brod
doc. dr. sc. Marko Skelin, mag. pharm., spec. kliničke farmacije OB Šibenik
Ivana Samardžić, univ. mag. pharm. kliničke farmacije, spec. kliničke farmacije KB Dubrava

 

OPIS DJELATNOSTI SEKCIJE

Sekcija za kliničku farmaciju ima za cilj promicanje vrijednosti i doprinosa kliničke farmacije.

Suvremena farmakoterapija obilježena je razvojem novih, često snažnih i diferentnih lijekova,  povećanjem broja kroničnih bolesnika te povećanjem udjela osoba starije životne dobi u populaciji. Ona se nužno suočava sa sve većim stručnim izazovima i problemima, kao što je politerapija, polipragmazija, medikacijske pogreške i interakcije lijekova. Posljedice navedenog mogu kompromitirati uspjeh liječenja, dovesti do neželjenih komplikacija po zdravlje bolesnika te dodatno povećati ionako rastuće ukupne troškove zdravstvene skrbi. Suvremena farmakoterapija zahtijeva nova znanja i vještine kako bi pravilno odgovorila izazovima vremena. U tom smjeru klinička farmacija kao struka može dati značajan doprinos kroz specifična znanja i vještine farmaceuta u praksi, na svim razinama zdravstvene zaštite, osiguravajući adekvatnu ljekarničku skrb.

Aktivnosti kliničkog farmaceuta, koji djeluje kao dio multidisciplinarnog zdravstvenog tima, mogu utjecati na  racionalniju primjenu lijekova na tri različite razine: prije, za vrijeme i nakon propisivanja lijekova. Farmaceut po svojem mjestu i ulozi na putu lijeka od propisivanja do primjene, zauzima mjesto zadnjeg stručnog nadzora te je u obvezi i mogućnosti značajno utjecati u smjeru racionalne i sigurne primjene lijekova. Farmaceuti imaju ključnu ulogu u komunikaciji i savjetovanju bolesnika, značajno poboljšavajući suradljivost bolesnika, koja je od velikog značaja za uspjeh terapije.

Kao članovi multidisciplinarnog zdravstvenog tima, klinički farmaceuti mogu osigurati cjelovitost zdravstvene skrbi od bolnice do zajednice i vice versa, brinući se o koristi i rizicima određene farmakoterapije.

U doba suvremene farmakoterapije i individualizacije liječenja, klinička farmacija kao specijalnost najbolje odgovara na sve veću potrebu pružanja kvalitetne ljekarničke skrbi.

 

DOSADAŠNJA POSTIGNUĆA SEKCIJE

Sekcija je osnovana 2012. Od tada se mjesečno održavaju dobro posjećena, javna predavanja iz područja kliničke farmacije. Predavanja su najčešće prikazi rezultata istraživanja mladih kolega s poslijediplomskog specijalističkog studija “Klinička farmacija”, korisna i poticajna za daljnji rad i istraživanje u ljekarničkoj praksi.

Sekcija za kliničku farmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva u suradnji s Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, organizirala je 1. hrvatski kongres kliničke farmacije s međunarodnim sudjelovanjem, u travnju 2014. godine.

Kongres se održao pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja te Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Glavna tema kongresa je bila „Optimizacija farmakoterapije i sigurnost bolesnika“. Znanstveni i stručni program kongresa sadržavao je 6 plenarnih od ukupno 30 predavanja, koja su obuhvatila prikaz dostignuća i novosti iz područja kliničke farmacije i farmakoterapije te 13 radionica i 30-ak posterskih izlaganja. Kongresu je prisustvovalo 220 farmaceuta, liječnika i medicinskih biokemičara iz desetak europskih zemalja.

Kongres, od strane sudionika ocijenjen uspješnim, je završio donošenjem slijedećih zaključaka:

  • Praksa kliničke farmacije donosi nedvojbenu kliničku, humanističku i farmakoekonomsku dobrobit za bolesnika, zdravstveni sustav i društvo u cjelini.
  • Klinički farmaceut djeluje kao dio multidisciplinarnog zdravstvenog tima na svim razinama zdravstvene zaštite.
  • U doba suvremene farmakoterapije i individualizacije liječenja, klinička farmacija kao specijalnost najbolje odgovara na sve veću potrebu pružanja kvalitetne ljekarničke skrbi.
  • Potrebno je raditi na uspostavljanju komunikacije između kliničkih farmaceuta radi prijenosa ljekarničke skrbi iz bolničkih ustanova u javne ljekarne i obrnuto, u cilju povećanja sigurnosti pacijenata i uspjeha liječenja.
  • Potrebno je promicati vrijednosti i doprinose kliničke farmacije u Hrvatskoj, uz veću stručnu i znanstvenu aktivnost kliničkih farmaceuta te neophodnu i dobru komunikaciju s drugim zdravstvenim djelatnicima.
  • Klinička farmacija morala bi se istaknuti te biti više prepoznata i unutar struke, jer nadilazi još uvijek dominantno prisutnu klasičnu paradigmu o ljekarniku.

Članci