Newsletter

Najnovije objave

Udruženje farmaceuta Dalmacije

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Mate Portolan, mag. pharm. ZU Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Split

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA UDRUŽENJA

Izborna skupština održana 6. studenoga 2020.

ZADARSKA ŽUPANIJA
Magdalena Lužavec, mag. pharm. Ljekarna Lužavec, Zadar
Nela Šuško, mag. pharm. Ljekarna Zadar, Zadar
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Marina Baranović-Petković, mag. pharm. Ljekarne Baranović-Petković, Šibenik
Domagoj Krešić, mag. pharm. – dopredsjednik Ljekarne Radin, Šibenik
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Marija Bagović Lučić*, mag. pharm. ZU Ljekarna Dubrovnik, Dubrovnik
Marija Čebulc, mag. pharm. ZU Ljekarna Čebulc, Dubrovnik
Nevenka Kalajžić, mag. pharm. ZU Ljekarna Dubrovnik, Dubrovnik
Marija Zovko, mag. pharm. ZU Ljekarna Draženović, Metković
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Josipa Bukić, mag. pharm. MEF Katedra za farmaciju Sveučilišta u Splitu
Jelena Jelaska, mag. pharm. ZU Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Split
Ivana Petrić, mag. pharm. ZU Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Split
Mate Portolan*, mag. pharm. – predsjednik ZU Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Split
Doris Rušić, mag. pharm. MEF Katedra za farmaciju Sveučilišta u Splitu
Lovre Zekan*, mag. pharm. ZU Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Split

*Članovi Upravnog odbora HFD-a

Predstavnici UFD-a u UO HFD-a:

  1. Mate Portolan, mag. pharm.
  2. Lovre Zekan, mag. pharm.
  3. Marija Lučić Bagović, mag. pharm.