Newsletter

Najnovije objave

Udruženja

RAD UDRUŽENJA HFD-a

U HFD-u djeluju udruženja farmaceuta kao ustrojbeni oblici koji nemaju svojstvo pravne osobe. Osnivaju se na teritorijalnom načelu i djeluju na području jedne ili više županija, a po potrebi mogu osnovati podružnice.
Udruženje farmaceuta može osnovati najmanje 30 članova HFD-a, koji djeluju na području za koje osnivaju udruženje.
HFD ima ova udruženja:

 

 

Udruženja farmaceuta na Skupštini udruženja iz svoga članstva biraju predsjednika udruženja na dvije godine, kojeg mora potvrditi Upravni odbor HFD-a. Ako Udruženje ne imenuje predsjednika udruženja, imenovat će ga Upravni odbor HFD-a iz redova članova udruženja.

Udruženja utvrđuju način rada Poslovnikom koji donose članovi na Skupštini udruženja, a potvrđuje ga Upravni odbor HFD-a.

Udruženja mogu organizirati predavanja, seminare, simpozije i slične skupove sukladno planu i programu rada kojeg potvrđuje Upravni odbor HFD-a.

Sredstva potrebna za rad udruženja osiguravaju se iz zakonski dopuštenih izvora prihoda. Prikupljena sredstva pripadaju HFD-u i nisu posebno vlasništvo udruženja. Od ukupnog prihoda udruženja izdvajaju 10% sredstava za rad Ureda HFD-a.

Predsjednik udruženja je član Upravnog odbora HFD-a i mora biti redovni član HFD-a.