Newsletter

Najnovije objave

Sekcija za analitiku lijekova

PREDSJEDNIK SEKCIJE

mr. sc. Igor Kalčić, mag. pharm. spec. ispit. i kontr. lij., Belupo d.d.

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA SEKCIJE 11/2022-11/2024

Anita Marijanić Maksimovski, mag. pharm. JGL, Rijeka
Maja Osenički Švarc, univ. spec. mag. pharm. HALMED
dr. sc. Lovorka Pitarević, mag. pharm HALMED
prof. dr. sc. Ana Mornar Turk, mag. pharm. Zavod za analitiku i kontrolu lijekova, FBF Sveučilišta u Zagrebu

 

DJELATNOST SEKCIJE

Sekcija promiče stručni i znanstveni rad iz područja analitike lijekova, ostalih područja vezanih uz analitiku lijekova te farmaceutsku ispravnost i kvalitetu lijekova. U svojim aktivnostima obuhvaća sva područja stručnih aktivnosti magistara farmacije, ljekarništva, industrije i ostalih. Organizacijom predavanja i drugim edukacijskim aktivnostima sudjeluje u cjeloživotnom obrazovanju magistara farmacije te doprinosi jačanju i razvoju farmaceutske struke u cjelini.

Sekciju za analitiku lijekova čine Voditelj sekcije i članovi iz različitih segmenata djelovanja (industrija, ljekarništvo i regulativa), a koji su vezani uz područje kakvoće lijekova i tvari koje se koriste u njihovoj proizvodnji. Glavne aktivnosti sekcije su promicanje stručnog i znanstvenog rada iz područja analitike lijekova, te farmaceutske ispravnosti i kakvoće lijekova.

Jedna je od najstarijih sekcija koje djeluju u okviru društva, a centar aktivnosti se s vremenom promijenio od analitičkih aktivnosti vezanih prvenstveno za rad u ljekarni na druga područja danas s naglaskom na osiguranje kvalitete lijekova putem prezentacija najnovijih dostignuća i dobre prakse vezane uz područje provjere kakvoće lijekova. Kroz predavanja nastoji pružiti najnovije informacije vezane uz razvoj općih i specifičnih metoda i postupaka kontrole lijekova i dodataka prehrani korisnih za farmaceute u ljekarnama, industriji i drugim područjima ljekarničke djelatnosti.

Cilj sekcije je unapređivati  kvalitetu znanja magistara farmacije kroz trajnu edukaciju i izmjenu iskustava, te prenošenja znanja. Također, sekcija provodi motivaciju stručnog kadra u obnavljanju i širenju znanja, te je povezana sa brojnim ustanovama i sveučilištem u svrhu postizanja veće aktivnosti na različitim znanstvenim skupovima.

Članci