Newsletter

Najnovije objave

Udruženje farmaceuta Podravine i Bilogore

Udruženje farmaceuta Podravine i Bilogore obuhvaća županije:
Bjelovarsko-bilogorska županija
Koprivničko-križevačka županija

 

PREDSJEDNICA UDRUŽENJA

Katarina Fehir Šola*, mag. pharm., univ. mag. pharm., Ljekarna Bjelovar

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA UDRUŽENJA

Izborna skupština održana 12. rujna 2018.

Tena Bahat, mag. pharm.Ljekarna Koprivnica
Ruža Bundović, mag. pharm.Ljekarna Bjelovar
Irena Hadelan, mag. pharm.Ljekarna Koprivnica

*Član Upravnog odbora HFD-a

 

OPIS AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

Članovi Udruženja se  obavezno susreću na godišnjim izvještajnim Skupštinama i izbornim Skupštinama. Između skupština se organiziraju predavanja u suradnji sa famaceutskim kompanijama, koje se održavaju najmanje svaka dva mjeseca. Za jesen je dogovorena suradnja sa Hrvatskom liječničkom komorom gdje će se osim zajedničkih predavanja održavati i diskusije o svakodnevnom radu s ciljem što bolje suradnje liječnik – ljekarnik. Redovitim sastancima  razmjenjujemo iskustva koja su nam potrebna u svakodnevnom radu.

 

DOSADAŠNJA POSTIGNUĆA I USPJESI

Iako najmanje Udruženje po broju članova, vrlo smo aktivni u radu HFD-a. Do sada su iz našeg Udruženja nagrađene 4 kolegice : Mirjana Smok- Diploma HFD-a, Željka Macner Majcan- Diploma HFD-a, Željka Ferenčak- nagrada Antun Karlovac, Katarina Fehir Šola – Diploma HFD-a.

U suradnji sa osnovnim školama održano je nekoliko radionica o ljekarništvu, s ciljem promicanja struke. U srednjim školama ( četvrti razredi) održana je radionica- utjecaj alkohola i lijekova na vožnju. U suradnji s dječjim vrtićima grada Bjelovara održane su dvije radionice za djecu o opasnostima koje lijekovi mogu izazvati  te kako i zašto piti lijek. Zajedno smo organizirali javnu tribinu s roditeljima s temom- pravilna primjena lijekova kod male djece te s temom zaštita od sunca.

Sudjelovali smo u dvije radijske emisije ( radio Terezija) koje su posvećene zdravlju s temama – gripa i prehlada te pravilna priprema za sunce. Javljali smo se na natječaje koje je raspisivala Županija za sredstva za promicanje zdravlja – dobili smo odobrenje za projekt ali ne i sredstva . Naši članovi su već dugi niz godina kolumnisti u lokalnim novinama- K.Fehir Šola u Bjelovarskom listu ( od 2005 godine) i Ž.M.Majcan u Bjelovarskom listu (od 2012).

U suradnji s HZJZ- Bjelovar organizirali smo mjerenje šećera i edukaciju pacijenata koju je vodio doktor dijabetolog i ljekarnik.

Aktivno smo sudjelovali i organizirali Savjetovanje farmaceuta koje se je održavalo u Sv.Martinu na Muri s temom – Dijete kao pacijent.

Aktivno smo sudjelovali na Savjetovanjima farmaceuta, dugi niz godina, kao predavači ili u poster sekciji. Aktivno sudjelujemo smo sudjelovali na Kongresu farmacije (2005,2010) kao predavači i u poster sekciji.

Sudjelovali smo u dvije televizijske emisije ( na lokalnoj razini) vezano uz ljekovito bilje.

Za uspješan rad i postigunuća u zdravstvu K. Fehir Šola nagrađena je nagradom grada Bjelovara.