Newsletter

Najnovije objave

Udruženje farmaceuta Podravine i Bilogore

Udruženje farmaceuta Podravine i Bilogore obuhvaća županije:
Bjelovarsko-bilogorska županija
Koprivničko-križevačka županija

 

PREDSJEDNICA UDRUŽENJA

Katarina Fehir Šola*, mag. pharm., univ. mag. pharm., Ljekarna Bjelovar

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA UDRUŽENJA

Izborna skupština održana 13. listopada 2020.

Tena Bahat, mag. pharm. Ljekarna Koprivnica
Katarina Fehir Šola, univ. mag. pharm. ZU Ljekarna Bjelovar
Dean Vuković, mag. pharm. ZU Ljekarna Bjelovar

*Član Upravnog odbora HFD-a

 

OPIS AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

Članovi Udruženja se  obavezno susreću na godišnjim izvještajnim Skupštinama i izbornim Skupštinama. Između skupština se organiziraju predavanja u suradnji sa famaceutskim kompanijama, koje se održavaju najmanje svaka dva mjeseca. Za jesen je dogovorena suradnja sa Hrvatskom liječničkom komorom gdje će se osim zajedničkih predavanja održavati i diskusije o svakodnevnom radu s ciljem što bolje suradnje liječnik – ljekarnik. Redovitim sastancima  razmjenjujemo iskustva koja su nam potrebna u svakodnevnom radu.

 

DOSADAŠNJA POSTIGNUĆA I USPJESI

Iako najmanje Udruženje po broju članova, vrlo smo aktivni u radu HFD-a. Do sada su iz našeg Udruženja nagrađene 4 kolegice : Mirjana Smok- Diploma HFD-a, Željka Macner Majcan- Diploma HFD-a, Željka Ferenčak- nagrada Antun Karlovac, Katarina Fehir Šola – Diploma HFD-a.

U suradnji sa osnovnim školama održano je nekoliko radionica o ljekarništvu, s ciljem promicanja struke. U srednjim školama ( četvrti razredi) održana je radionica- utjecaj alkohola i lijekova na vožnju. U suradnji s dječjim vrtićima grada Bjelovara održane su dvije radionice za djecu o opasnostima koje lijekovi mogu izazvati  te kako i zašto piti lijek. Zajedno smo organizirali javnu tribinu s roditeljima s temom- pravilna primjena lijekova kod male djece te s temom zaštita od sunca.

Sudjelovali smo u dvije radijske emisije ( radio Terezija) koje su posvećene zdravlju s temama – gripa i prehlada te pravilna priprema za sunce. Javljali smo se na natječaje koje je raspisivala Županija za sredstva za promicanje zdravlja – dobili smo odobrenje za projekt ali ne i sredstva . Naši članovi su već dugi niz godina kolumnisti u lokalnim novinama- K.Fehir Šola u Bjelovarskom listu ( od 2005 godine) i Ž.M.Majcan u Bjelovarskom listu (od 2012).

U suradnji s HZJZ- Bjelovar organizirali smo mjerenje šećera i edukaciju pacijenata koju je vodio doktor dijabetolog i ljekarnik.

Aktivno smo sudjelovali i organizirali Savjetovanje farmaceuta koje se je održavalo u Sv.Martinu na Muri s temom – Dijete kao pacijent.

Aktivno smo sudjelovali na Savjetovanjima farmaceuta, dugi niz godina, kao predavači ili u poster sekciji. Aktivno sudjelujemo smo sudjelovali na Kongresu farmacije (2005,2010) kao predavači i u poster sekciji.

Sudjelovali smo u dvije televizijske emisije ( na lokalnoj razini) vezano uz ljekovito bilje.

Za uspješan rad i postigunuća u zdravstvu K. Fehir Šola nagrađena je nagradom grada Bjelovara.