Newsletter

Najnovije objave

Djelatnost HFD-a (Ciljevi)

DJELATNOST HFD-a (Iz Statuta HFD-a)

Djelatnost HFD-a je:

 • okupljanje pripadnika farmaceutske struke radi razvoja farmaceutske struke i njezinih etičkih načela
 • poticanje stručnog i znanstvenog rada na području farmacije
 • stručno i znanstveno usavršavanje magistara farmacije*
 • organiziranje i održavanje stručnih i znanstvenih skupova i tečajeva trajne izobrazbe
 • provođenje javnozdravstvenih projekata
 • izdavanje znanstvenih i stručnih časopisa i knjiga
 • izdavanje propisanih knjiga i obrazaca potrebnih za vođenje evidencija u ljekarni
 • održavanje stručne biblioteke
 • razvijanje izdavačke djelatnosti na području farmacije
 • zastupanje članstva u pitanjima važnim za farmaceutsku struku
 • promicanje i poboljšanje svih oblika izobrazbe na području farmacije (poboljšanje programa farmaceutskog studija, specijalizacije i ostalih oblika usavršavanja, srednjeg obrazovanja farmaceutskog kadra)
 • suradnja s Ministarstvom nadležnim za zdravlje, Ministarstvom  nadležnim  za znanost i obrazovanje, državnim Agencijama, zdravstvenim  i znanstveno nastavnim ustanovama na teritoriju RH te zalaganje za provođenje i ostvarenje pozitivne zdravstvene politike
 • davanje mišljenja i ekspertiza pri donošenju zakona i odluka o organizaciji zdravstvene zaštite i zdravstvene službe te ostalim javnozdravstvenim problemima
 • razmjena iskustava i suradnja članova na društvenom, stručnom, znanstvenom i organizacijskom planu
 • pridržavanje načela i kodeksa farmaceutske etike, razvijanje osjećaja časti, dostojanstva i odgovornosti farmaceutskog poziva te poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju kršenja spomenutih načela
 • promicanje društvenog položaja magistara farmacije
 • informiranje javnosti o važnim zbivanjima u farmaceutskoj struci
 • ustroj i suradnja s Hrvatskom ljekarničkom komorom sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statuta HLJK
 • suradnja s drugim udrugama