Newsletter

Najnovije objave

Sekcija za farmaceutsku tehnologiju

PREDSJEDNIK SEKCIJE

dr. sc. Kristina Ferderber, mag. pharm., PLIVA

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA SEKCIJE 11/2022-11/2024

Ivana Antolaš, mag. pharm. BELUPO
Slaviša Belić, mag. pharm., univ. mag. pharm. Galenski laboratorij, GLJZ
Martina Hotujac Grgurević, mag.pharm., spec. farm. teh. Galenski laboratorij, GLJZ
izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić, mag. pharm. FBF, Sveučilišta u Zagrebu
Dorotea Pernjak Banić, mag. pharm. spec. farm. teh. JGL

 

OPIS DJELATNOSTI SEKCIJE

Sekcija za farmaceutsku tehnologiju kontinuirano prati i obrađuje aktualne teme iz svih područja farmaceutske tehnologije sukladno odredbama Statuta Hrvatskog farmaceutskog društva i Pravilnika o radu sekcije za farmaceutsku tehnologiju.

Izvršni odbor Sekcije za farmaceutsku tehnologiju donosi godišnji plan u skladu s kojim se određuju i provode sve aktivnosti sekcije. Čine ga stručnjaci – farmaceuti i tehnolozi koji dolaze iz različitih područja primjene farmaceutske tehnologije: industrije, galenskih laboratorija i akademske zajednice. Razmjenom svojih iskustava i znanja, oni nastoje različitosti tih područja čim kvalitetnije povezati, s ciljem podizanja uzajamne informiranosti, znanja i razumijevanja farmaceutske tehnologije, te u konačnici unapređenjem kvalitete proizvoda.

Kako bi se udovoljilo potrebama i težnjama sadašnjih i budućih naraštaja farmaceuta, kontinuirano nastojimo prepoznati važne stručne i znanstvene teme koje odražavaju sadašnje industrijske, galenske i ljekarničke aspekte farmaceutske tehnologije.

Aktualne teme farmaceutske tehnologije obuhvaćene planom sekcije su:

 • razvoj klasičnih ljekovitih oblika;
 • nanofarmacija i suvremeni ljekoviti oblici;
 • industrijska proizvodnja lijekova;
 • farmaceutske sirovine;
 • galenska farmacija;
 • magistralna receptura i izrada magistralnih pripravaka;
 • farmaceutsko-tehnološka i biofarmaceutska ispitivanja lijekova;
 • različiti načini primjene lijeka i biofarmaceutske posebnosti određenog puta primjene;
 • farmakokinetika i bioekvivalencija lijekova;
 • metode procjene stabilnosti i čuvanja lijekova;
 • ljekoviti oblik prilagođen bolesniku s ciljem individualizacije terapije.

Sekcija za farmaceutsku tehnologiju će ustrajati u podizanju svijesti o farmaceutskoj tehnologiji kao području farmacije čiji potencijal je moguće bolje iskoristiti na dobrobit bolesnika, zdravstvenog sustava i budućeg razvoja naše domovine u okvirima europskog gospodarskog prostora.

Vijesti