Newsletter

Najnovije objave

Sekcija za farmaceutsku tehnologiju

PREDSJEDNIK SEKCIJE

dr. sc. Kristina Ferderber, mag. pharm., PLIVA

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA SEKCIJE 11/2020-11/2022

Ivana Antolaš, mag. pharm.BELUPO
Slaviša Belić, mag. pharm., univ. mag. pharm.Galenski laboratorij, GLJZ
Martina Hotujac Grgurević, mag. pharm.Galenski laboratorij, GLJZ
izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić, mag. pharm.FBF, Sveučilišta u Zagrebu
Dorotea Pernjak Banić, mag. pharm. spec.JGL

 

OPIS DJELATNOSTI SEKCIJE

Sekcija za farmaceutsku tehnologiju kontinuirano prati i obrađuje aktualne teme iz svih područja farmaceutske tehnologije sukladno odredbama Statuta Hrvatskog farmaceutskog društva i Pravilnika o radu sekcije za farmaceutsku tehnologiju.

Izvršni odbor Sekcije za farmaceutsku tehnologiju donosi godišnji plan u skladu s kojim se određuju i provode sve aktivnosti sekcije. Čine ga stručnjaci – farmaceuti i tehnolozi koji dolaze iz različitih područja primjene farmaceutske tehnologije: industrije, galenskih laboratorija i akademske zajednice. Razmjenom svojih iskustava i znanja, oni nastoje različitosti tih područja čim kvalitetnije povezati, s ciljem podizanja uzajamne informiranosti, znanja i razumijevanja farmaceutske tehnologije, te u konačnici unapređenjem kvalitete proizvoda.

Kako bi se udovoljilo potrebama i težnjama sadašnjih i budućih naraštaja farmaceuta, kontinuirano nastojimo prepoznati važne stručne i znanstvene teme koje odražavaju sadašnje industrijske, galenske i ljekarničke aspekte farmaceutske tehnologije.

Aktualne teme farmaceutske tehnologije obuhvaćene planom sekcije su:

 • razvoj klasičnih ljekovitih oblika;
 • nanofarmacija i suvremeni ljekoviti oblici;
 • industrijska proizvodnja lijekova;
 • farmaceutske sirovine;
 • galenska farmacija;
 • magistralna receptura i izrada magistralnih pripravaka;
 • farmaceutsko-tehnološka i biofarmaceutska ispitivanja lijekova;
 • različiti načini primjene lijeka i biofarmaceutske posebnosti određenog puta primjene;
 • farmakokinetika i bioekvivalencija lijekova;
 • metode procjene stabilnosti i čuvanja lijekova;
 • ljekoviti oblik prilagođen bolesniku s ciljem individualizacije terapije.

Sekcija za farmaceutsku tehnologiju će ustrajati u podizanju svijesti o farmaceutskoj tehnologiji kao području farmacije čiji potencijal je moguće bolje iskoristiti na dobrobit bolesnika, zdravstvenog sustava i budućeg razvoja naše domovine u okvirima europskog gospodarskog prostora.

Vijesti