Newsletter

Najnovije objave

EPhEU – European Association of Employed Pharmacists

Udruženje ima za svrhu zastupanje interesa zaposlenih ljekarnika u ljekarnama na području Europe, promicanje ljekarničke struke i edukacije ljekarnika u interesu javnog zdravlja. Udruženje će aktivno surađivati i biti posrednik između zaposlenih ljekarnika, znanstvenika i regulatornih tijela.

 

Europsko udruženje ljekarnika zaposlenika (EPhEU) osnovano je 2012 godine te okuplja stručna udruženja te individualne članove u 10 Europskih zemalja. Društvo se smatra osnovanim 21.1.2012 godine, kada su svojim potpisima na Statut potvrdili osnivači. Osnivači su: Austrija (VAAO), Njemačka (ADEXA), Francuska (CFE-CGC), Hrvatska (HFD), dok je Belgija u statusu promatrača. Predsjednica Udruženja je Ulrike Mayer (Austrija).

Udruženje ima za svrhu zastupanje interesa zaposlenih ljekarnika u ljekarnama na području Europe, promicanje ljekarničke struke i edukacije ljekarnika u  interesu javnog zdravlja.  Udruženje će aktivno surađivati i biti posrednik između zaposlenih ljekarnika, znanstvenika i regulatornih tijela. Organizacijom kongresa, godišnjih znanstvenih okupljanja i seminara omogućit će se bolja razmjena informacija i znanja koja je potrebna za poboljšanje rada ljekarnika zaposlenih u ljekarnama. Informacije  bi bile dostupne svim zaposlenicima i kroz web stranicu, tiskane materijale i druge medije .

Važno je istaknuti da će se udruženje  baviti isključivo problemima u praksi ljekarnika. Zanimljivo je znati probleme s kojima se susreću kolege u Europskoj uniji, te kakve ideje imaju za rješavanje problema unutar struke. Ideja je da se što više kolega iz Europe pridruži ovom udruženju te da što više ljudi sudjeluje u radu. Time je pružena mogućnost razmjene ideja, problema i sl.

 

Predsjedništvo EPhEU:

President: Katarina Fehir Šola
Vice-President: Raimund Podroschko
Secretary General: Piotr Merks
Treasurer: Andreas May
Three other members: Greta Torbergsen, Mark Koziol, Philippe Floquet
Auditors: Minou Hansen, Severine Druenne

(autor teksta, mag.pharm. Katarina Fehir Šola, univ.mag.pharm., predsjednica i član Izvršnog Odbora EPhEU)