Newsletter

Najnovije objave

FIP – International Pharmaceutical Federation

FIP je globalna, međunarodna organizacija koja okuplja nacionalna udruženja farmaceuta i farmaceutskih znanstvenika, te je službeno povezana sa Svjetskom Zdravstvenom Organizacijom (SZO, WHO). FIP ima 126 članova-udruženja, pri čemu predstavlja brojku od čak 3 milijuna farmaceuta i farmaceutskih znanstvenika diljem svijeta!

Tijekom svoje stogodišnje povijesti, prioriteti FIP-a su se značajno mijenjali, kako bi dorasli potrebama i očekivanjima farmaceutske profesije u dinamičnom okruženju zdravstvenih usluga i rapidnih znanstvenih dostignuća.

 

Promjene u ljekarništvu i razvoj farmaceutske skrbi kao temelja farmaceutske profesije utjecali su na FIP-ovu međunarodnu aktivnost u zagovaranju uloge farmaceuta u zdravstvenom sustavu, uz istovremeni naglasak na razvoj farmaceutskih znanosti.

 

Brojno članstvo u FIP-ovoj organizaciji je doprinijelo da FIP postane sveobuhvatna i najutjecajnija mreža za farmaciju i farmaceutske znanosti! Ovakva mreža i dalje osnažuje svoj utjecaj i globalnu prisutnost kroz niz partnerstva s vodećim svjetskim zdravstvenim, edukativnim i znanstvenim institucijama.

 

Najviše tijelo FIP-a je FIP-ovo Vijeće (FIP Council), u kojem sva nacionalna farmaceutska udruženja (Member Organisations) i nacionalna farmaceutska znanstvena udruženja associations (Predominantly Scientific Member Organisations) imaju mogućnost davanja glasa.

 

FIP i njegove članice odlučno usmjeravaju tijek razvoja moderne zdravstvene zaštite i definiraju doprinos pojedinačne zdravstvene profesije u tom razvoju. Imajući u vidu ovu činjenicu, FIP je razvio novu viziju, misiju i strateški plan s ciljem preustrojavanja u stabilnu organizaciju globalnog djelovanja i aktivnosti za doprinos zdravstvu!

 

VIZIJA FIP-a

Gdje god i kada god se donose odluke vezane uz lijekove na globalnoj razini, FIP je aktivni sudionik!

 

MISIJA FIP-a

Poboljšanje globalnog zdravlja kroz unaprjeđenje ljekarničke skrbi i farmaceutske znanosti, kako bi se omogućila inovativna otkrića, učinkoviti razvoj lijekova, poboljšala dostupnost prikladnih, sigurnih, kvalitetnih i troškovno učinkovitih lijekova!

 

STRATEŠKI CILJEVI FIP-a

Poboljšano zdravlje, sigurnost i skrb pacijenata!

 

 

Ljekarnici imaju iznimno važnu ulogu u promicanju zdravih životnih navika i oblikovanju globalnog zdravlja, predstavljajući presudnu poveznicu između lokalne, nacionalne i međunarodne razine zdravstvene politike. Kako FIP zastupa farmaceute i farmaceutske znanstvenike diljem svijeta, ima jedinstvenu poziciju zagovaranja veće odgovornosti i povjerenja u farmaceutske djelatnike u promicanju salutogeneze te blagostanja pojedinca i zajednice! FIP se zalaže i za osnaženu ulogu ljekarnika u socijalno determiniranom zdravlju zajednice, te pravovremenoj prevenciji, kontroli i detekciji rizičnih obrazaca ponašanja pojedinaca kod niza bolesti. FIP želi smanjiti zdravstvene nejednakosti diljem svijeta!

 

FIP je ponosan na značajne uspjehe i partnerstvo u radu sa Svjetskom Zdravstvenom Organizacijom, kako bi se osiguralo daljnje evoluiranje planiranih javnozdravstvenih inicijativa u svrhu poboljšanja zdravlja zajednice!

 

www.fip.org

PGEU je međunarodno, neprofitno, europsko udruženje koje zastupa i predstavlja javne ljekarnike. PGEU je glas javnih ljekarnika u Bruxellesu. Glavni cilj PGEU-a je unaprjeđivanje doprinosa javnih ljekarnika europskom zdravstvenom sustavu, društvu u cjelini i individualnom pacijentu. Članovi PGEU-a su nacionalna udruženja i strukovna tijeka javnih ljekarnika u 33 europske zemlje, uključujući države članice EU, države koje su u procesu pristupanja EU i države članice EEA/EFTA-e. Redoviti članovi PGEU-a su institucije i udruženja iz zemalja članica EU, dok su organizacije iz država koje nisu članice EU u statusu članova-promatrača.

PGEU (GPUE – Groupement Pharmaceutique de L’Union Européenne) zastupa i predstavlja stavove javnog ljekarništva posebice odnos prema legislativi i političkim inicijativama na razini EU, koja se odražava i na ljekarničku struku i na javno zdravstvo općenito. PGEU je osnovan 1959. godine s namjenom razmjene informacija o ljekarničkoj praksi i različitim ljekarničkim modelima unutar europskih država. Od tada, sve do danas, misija PGEU-a je promicati ulogu ljekarnika kao ključnog sudionika u javnom zdravstvu. Kako bi misija PGEU-a bila moguća, potrebno je kontinuirano utjecati na niz postupaka donošenja odluka na europskoj razini tijekom razvoja EU legislative i drugih inicijativa relevantnih za lijekove i javno zdravstvo. Regulatorno okruženje treba podržavati ljekarnike u daljnjem razvoju svoje uloge kao ključnog sudionika u osiguravanju zdravlja za europske građane. PGEU kao udruženje redovito surađuje i komunicira s Europskom Komisijom (DG SANCO, DG Enterprise, DG Internal Market, DG CONNECT), Europskim parlamentom, Vijećem stalnih predstavnika (COREPER), te Ekonomskim i socijalnim vijećem .

 

MISIJA I VIZIJA PGEU

 

Javni ljekarnici su unutar nacionalnih zdravstvenih sustava prepoznati kao ključni zdravstveni profesionalci koji pokreću dinamične i evolutivne promjene u zdravstvenom sustavu, poboljšavajući zdravlje zajednice unutar koje djeluju!

 

Kako bi i dalje bio dosljedan, proaktivan i konstruktivni sudionik zdravstvenog sustava, misija PGEU-a je sljedeća :

 

 • Promicanje i razvoj suradnje javnih ljekarnika među europskih državama
 • Zalaganje za doprinos javnih ljekarnika unutar zdravstvenog sustava i javnog zdravstva u vidu osiguravanja kvalitetnih zdravstvenih usluga i promicanja racionalne primjene lijekova
 • Osiguravanje da vizija javnog ljekarništva ima svoju podršku u politici i razvoju legislative Europske Unije

 

 

PGEU je dio mreže koju čini više od 10 europskih zdravstvenih organizacija, koje između ostalih surađuju i sa Europskom Agencijom za lijekove (EMEA).

PGEU je član slijedećih udruženja: EPHAUIAEPRUMA i ESWI.

 

Na europskoj razini, PGEU uspješno i blisko surađuje sa slijedećim organizacijama:

 

 • AESGP: Association of the European Self-Medication Industry

http://www.aesgp.be/

 

 • BEUC: The European Consumers’ Organisation

http://www.beuc.org/Content/Default.asp

 

 • CED: Council of European Dentists

http://www.eudental.eu/

 

 • CPME: Standing Committee of European Doctor

http://www.cpme.be/

 

 • EAHP: European Association of Hospital Pharmacists

http://www.eahp.eu/

 

 • EDMA: European Diagnostic Manufacturers Association

http://www.edma-ivd.be/

 

 • EFN: European Federation of Nurses

http://www.efnweb.eu/version1/en/index.html

 

 • EFPIA: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

http://www.efpia.org/Content/Default.asp

 

 • EGA: European Generic Medicines Association

http://www.egagenerics.com/

 

 • EIPG: European Industrial Pharmacists Group

http://www.eipg.eu/

 

 • EHN: European Heart Network

http://www.ehnheart.org/

 

 • EPF: European Patient’s Forum

http://www.eu-patient.eu/

 

 • EPHA: European Public Health Alliance

http://www.epha.org/

 

 • EPRUMA: European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals

http://www.epruma.eu/

 • EPSA: European Pharmaceutical Students’ Association

http://www.epsa-online.org/

 

 • ESIP: European Social Insurance Platform

http://www.esip.org/

 

 • ESWI: European Scientific Working Group on influenza

http://www.eswi.org/

 

 • EUROPHARM FORUM

http://www.europharmforum.org/

 

 • FEDESA: European Federation of Animal Health

http://www.ifaheurope.org/

 

 • FIP: International Pharmaceutical Federation

http://www.fip.org/

 

 • FVE: Federation of Veterinarians of Europe

http://www.fve.org/

 

 • GIRP: European Association of Pharmaceutical Wholesalers

http://girp.eu/cms/

 

 • HOPE: European Hospital and Healthcare Association

http://www.hope.be/

 

 • UEMS: European Union of Medical Specialists

http://www.uems.net/

 

 • EAEPC:European Association of Euro-Pharmaceutical Companies

http://www.eaepc.org/welcome/index.php

 

 • EHMA: European Health Management Association

http://www.ehma.org/

 

 • ECPC: European Cancer Patients Coalition

http://www.ecpc-online.org/

 

 • AIM:Association Internationale de la Mutualité

http://www.aim-mutual.org

 

 • HAI: Health Action International Europe

http://www.haiweb.org/

 

 • ESM (European Stakeholder Model)

http://www.esm-system.eu/home.html

 

 • EUAPM (European Alliance for Personalised Medicine)

http://euapm.eu/

 

 • European Antibiotic Awareness Day

http://ecdc.europa.eu/en/EAAD/Pages/Home.aspx/

 

 • UIA (Union of International Associations)

http://www.uia.be/