Poštovani članovi Sekcije za bolničku ljekarničku djelatnost HFD-a, U tijeku su prijave kandidata za mandatno razdoblje 11/2022. – 11/2024. za:…