Udruženje farmaceuta regije Zagreb

Udruženje farmaceuta regije Zagreb

Udruženje farmaceuta Dalmacije

Udruženje farmaceuta Dalmacije

Udruženje farmaceuta Slavonije i Baranje

Udruženje farmaceuta Slavonije i Baranje

Udruženje farmaceuta Istre i Kvarnera

Udruženje farmaceuta Istre i Kvarnera

Udruženje farmaceuta Podravine i Bilogore

Udruženje farmaceuta Podravine i Bilogore

Udruženje farmaceuta regije varaždinsko-međimurske

Udruženje farmaceuta regije varaždinsko-međimurske

Udruženja

Udruženja

RAD UDRUŽENJA HFD-a

U HFD-u djeluju udruženja farmaceuta kao ustrojbeni oblici koji nemaju svojstvo pravne osobe. Osnivaju se na teritorijalnom načelu i djeluju na području jedne ili više županija, a po potrebi mogu osnovati podružnice.
Udruženje farmaceuta može osnovati najmanje 30 članova HFD-a, koji djeluju na području za koje osnivaju udruženje.
HFD ima ova udruženja:

  • Udruženje farmaceuta Dalmacije za područje Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije
  • Udruženje farmaceuta Istre i Kvarnera za područje Istarske županije, Primorsko-goranske županije i Ličko-senjske županije
  • Udruženje farmaceuta Podravine i Bilogore za područje Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije
  • Udruženje farmaceuta Slavonije i Baranje za područje Virovitičko-podravske županije, Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavske županije, Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije
  • Udruženje farmaceuta regije varaždinsko-međimurske za područje Varaždinske županije i Međimurske županije
  • Udruženje farmaceuta regije Zagreb za područje grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

 

 

Udruženja farmaceuta na Skupštini udruženja iz svoga članstva biraju predsjednika udruženja na dvije godine, kojeg mora potvrditi Upravni odbor HFD-a. Ako Udruženje ne imenuje predsjednika udruženja, imenovat će ga Upravni odbor HFD-a iz redova članova udruženja.

Udruženja utvrđuju način rada Poslovnikom koji donose članovi na Skupštini udruženja, a potvrđuje ga Upravni odbor HFD-a.

Udruženja mogu organizirati predavanja, seminare, simpozije i slične skupove sukladno planu i programu rada kojeg potvrđuje Upravni odbor HFD-a.

Sredstva potrebna za rad udruženja osiguravaju se iz zakonski dopuštenih izvora prihoda. Prikupljena sredstva pripadaju HFD-u i nisu posebno vlasništvo udruženja. Od ukupnog prihoda udruženja izdvajaju 10% sredstava za rad Ureda HFD-a.

Predsjednik udruženja je član Upravnog odbora HFD-a i mora biti redovni član HFD-a.

 

Ostale kategorije

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..