Newsletter

Najnovije objave

Slanje sažetka

Napomena: slanje sažetaka ne podrazumijeva ujedno i prijavu za sudjelovanje

Ukoliko imate poteškoća s online prijavom sažetka, molimo Vas da nam ga pošaljete na mail branka.zorc@yahoo.com ili marina.carevic@farmaceut.org skupa sa svim informacijama.

ROKOVI

Rok za predaju sažetaka stručnih predavanja i sažetaka e-postera 20. veljače 2024.
Obavijest autorima o prihvaćanju sažetka stručnih predavanja i sažetka e-postera 15. ožujka 2024.
Rok za predaju oglasa i sažetaka sponzoriranih predavanja za digitalnu knjigu sažetaka 20. travnja 2024.
Rok za predaju e-postera 25. travnja 2024.

"*" indicates required fields

VERZIJA SAŽETKA*
Prihvaćene vrste datoteka: doc, docx, jpg, jpeg, png, Maksimalna veličina datoteke: 20 MB.
Ime i prezime autora za korespondenciju*