Objavljen je peti dodatak petom (on-line) izdanju Hrvatske farmakopeje s oznakom 5.5. Ovaj dodatak odgovara Dodatku 10.5 Europske farmakopeje (Ph. Eur.), objavljenom u siječnju 2021. godine. Novi i revidirani tekstovi stupaju na snagu 1. srpnja 2021. godine, a ispravljeni tekstovi objavljeni u Dodatku 10.5 Ph. Eur. stupili su na snagu najkasnije do 28. veljače 2021. godine (ako nije drugačije navedeno).

Kao i do sada, u poglavlju Komentari revidiranih tekstova objavljenih u Dodatku 10.5 Ph. Eur. dostupan je sažeti prikaz izmjena tekstova objavljenih u ovom izdanju.

U predmetnom izdanju u Hrvatsku farmakopeju uvršteno je šest novih prijevoda monografija i jednog općeg članka: Etilparahodroksibenzoat (0900), Propilparahidroksibenzoat (0431), Butilparahidroksibenzoat (0881), Benzilni alkohol (0256), Kopovidon (0891), Krospovidon (0892) i 5.17.2 Preporuke za pregled mehaničkih onečišćenja: vidljive čestice.

HALMED poziva kolege da nam se obrate sa svojim potrebama za prijevodima tekstova Europske farmakopeje.

Svaki dodatak cjelovito je izdanje Hrvatske farmakopeje u koji su unesene sve novosti i korekcije, odnosno izmjene iz odgovarajućeg dodatka Europske farmakopeje te se u njemu farmakopeja može cjelovito pretraživati. Tekstove Hrvatske farmakopeje iz on-line izdanja moguće je kopirati i ispisivati.

Godišnju licencu za korištenje svih izdanja Hrvatske farmakopeje, kao i dodataka koji se redovito objavljuju, izdaje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Cijena jedne licence iznosi 300,00 kuna + PDV. Svaku licencu moguće je koristiti na dva računala.

Registraciju je moguće provesti putem ove poveznice, uz ispunjavanje zahtjeva traženim podacima, na temelju kojih se kreira ponuda za licencu. Nakon što se prema navedenoj ponudi izvrši plaćanje, korisniku je omogućen pristup cjelovitom izdanju farmakopeje. Obavijest o aktivaciji pristupa korisnik zaprima e-poštom zajedno s odgovarajućom zaporkom za pristup farmakopeji.

Nakon pristupanja Hrvatskoj farmakopeji, automatski se otvara važeće izdanje/dodatak, a sva dostupna izdanja/dodatke, s cjelovitom farmakopejom, mogu se pretraživati klikom na izbornik Izdanje u zaglavlju farmakopeje.

U svrhu pružanja uvida u mogućnosti koje pruža cjelovito izdanje Hrvatske farmakopeje, korisnicima je dostupna demo verzija farmakopeje, kojoj je moguće pristupiti ovdje.