EPhEU je odlukom Izvršnog odbora, pokrenuo kampanju za promociju ljekarnika kao zdravstvenog djelatnika te za podršku u pandemijskim vremenima kada je ljekarnik diljem Europe bio jedini zdravstveni djelatnik koji je dostupan 0-24.