Sekcija za javnu ljekarničku djelatnost HFD-a u suradnji sa Sandozom
održat će e-stručni skup pod nazivom

“Samoliječenje boli – pitajte ljekarnika za savjet!”
što je ujedno tema i slogan ovogodišnjeg
Hrvatskog dana ljekarni
.

E-skup će se održati
u srijedu 18. listopada 2023. u 17 sati.

Poveznica za registraciju:
https://farmaceut.e-kongres.hr/

Program

prof. dr. sc. Lidija Bach Rojecky, mag. pharm. – Nova saznanja u liječenju akutne boli
Ingrid Kummer, univ. mag. pharm. – Znanja i stavovi ljekarnika o liječenju boli (prikaz rezultata upitnika)
Martina Šepetavc, mag. pharm. – Edukativni alati za komunikaciju s bolesnicima
Martina Šepetavc, mag. pharm. – Interaktivna radionica – prikaz slučaja iz prakse

Uvid u kratak prikaz Kartica analgetika koji će biti detaljnije obrađene tijekom e-skupa možete vidjeti na poveznici:

Kartice analgetika u OTC primjeni

Sukladno Pravilniku za stručno usavršavanje magistara farmacije HLJK e-skup je vrednovan – 1 bod