Projekt EUROAGEISM H2020 i Sveučilišni centar za kliničku farmaciju, Farmaceutski fakultet (Charles University, Češka Republika)

pozivamo vas na

3. školu za obuku EUROAGEISM: „Perspektive starenja u Europi“

i

„Dan rasprave o neprikladnom propisivanju kod starijih odraslih osoba u Europi i drugim zemljama“
(3-7. Svibnja 2021.)

3. – 6. svibnja 2021 .: 3. škola za obrazovanje EuroAgeism ITN: „Perspektive starenja u Europi i drugim zemljama i budući načini borbe protiv ageizma“

U petak (7. svibnja) će na Danu rasprave sudjelovati prestavnice Hrvatske: doc.dr.sc. Ortner Hadžiabdić, univ. mag. pharm. Držaić i univ. mag. pharm. Kummer.

Detaljne informacije o programu Projekta EUROAGEISM H2020 i prijave besplatnog sudjelovanja na poveznici:

https://www.faf.cuni.cz/EUROAGEISM-H2020-events-2021/