SEKCIJA FARMACEUTA SENIORA HFD-a organizira predavanje

u utorak, 10. ožujka 2020., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:         ZBIRKA DIPLOMA I POVELJA HRVATSKIH FARMACEUTA HRVATSKOG

MUZEJA MEDICINE I FARMACIJE HAZU

Predavač:        dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm., Hrvatsko farmaceutsko društvo