SEKCIJA FARMACEUTA JUNIORA HFD-a organizira  predavanje u

četvrtak, 1. lipnja 2023. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:           Hibridizacija molekula – novo oružje u borbi protiv globalnih zdravstvenih prijetnji

Predavač:   prof. dr. sc. Zrinka Rajić, Zavoda za farmaceutsku kemiju FBF-a.

Predavanje će biti bodovano od strane HLJK prema Pravilniku za stručno osposobljavanje magistara farmacije.