ZBIRKA DIPLOMA I POVELJA HRVATSKIH FARMACEUTA
HRVATSKOG MUZEJA MEDICINE I FARMACIJE HAZU

dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm.,
Hrvatsko farmaceutsko društvo

Predavanje će se održati u predavaoni Hrvatskog farmaceutskog društva, Masarykova 2 u utorak, 10. ožujka 2020. u organizaciji Sekcije farmaceuta seniora.

U predavanju će biti govora o:

– nedavno održanoj Izložbi diploma i povelja hrvatskih farmaceuta iz zbirke Hrvatskog

muzeja medicine i farmacije HAZU-a

– katalogu izložbe

– putu osnivanja i realizacije Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU-a

– obrazovanju hrvatskih farmaceuta u prošlosti i studiju farmacije na Sveučilištu u Zagrebu od

  1. godine