Svečano obilježavanje 750. obljetnice prvog spomena ljekarne u Trogiru a time i početka razvoja ljekarništva na tlu Hrvatske održava se 26. listopada 2021. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija RH i Ministarstva zdravstva RH.

Ove godine navršava se 750 godina od prvog pisanog spomena postojanja ljekarne u Trogiru (originalni pravni dokument datiran s 29. listopadom 1271. čuva se u Trogiru), što smatramo početkom razvoja ljekarništva na tlu Hrvatske. Značaj ove obljetnice nadilazi granice naše zemlje jer svjedoči da se farmacija i ljekarništvo u nas, napose na području Dalmacije, počelo razvijati vrlo rano, usporedo s razvojem u Europi, gdje se prve ljekarne javljaju već u 12. stoljeću, ali procvat europskog ljekarništva datira iz 13. stoljeća. Ediktom cara Fridrika II., iz 1240. godine, ljekarništvo se odvaja od medicine i postaje samostalna struka.

Tijekom tog razvoja ljekarna se razvija kao mjesto laboratorijskih istraživanja, kemijskih analiza, znanja o drogama i ljekovitim pripravcima. Ljekarnici opremaju laboratorije najčešće u okviru vlastitih ljekarni, bave se farmaceutskom botanikom i farmakognozijom, analizom ljekovitih tvari, farmaceutskom kemijom i tehnologijom te farmakoterapijom, utirući put suvremenoj farmaciji.

Povodom tog jedinstvenog jubileja Hrvatsko farmaceutsko društvo u suradnji s Odsjekom za povijest medicinskih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti HAZU i Muzejom grada Trogira, organizira znanstveno-stručni simpozij pod naslovom ”Početci i razvoj ljekarništva u Hrvatskoj”, u utorak, 26. listopada 2021., s početkom u 13 sati, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Skup se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija RH i Ministarstva zdravstva RH, što govori o važnosti ove obljetnice ne samo za farmaciju već i za kulturu i zdravstvo naše zemlje.

Kada se govori o početcima ljekarništva u Hrvatskoj svakako treba spomenuti i Ljekarnu Male braće u Dubrovniku koja postoji od 1317. godine i čiji je neprekidan rad tijekom više od sedam stoljeća jedinstven u čitavom svijetu i ta je činjenica široko poznata i izvan Hrvatske. Naime, iako su ljekarne u Europi i u našoj zemlji, kao ova u Trogiru i drugim gradovima Dalmacije, postojale i prije utemeljenja Ljekarne Male braće, nijedna se nije održala kontinuitet rada do današnjih dana.

Hrvatsko farmaceutsko društvo, glavni organizator ovog Simpozija, oduvijek je pridavalo velik značaj povijesti farmaceutske struke a time i ovako značajnim obljetnicama. U prilog tome govori podatak da je bilo organizator proslave 700. obljetnice spomena ljekarne u Trogiru 1971. godine, te postavilo spomen ploču na zgradi u Trogiru u kojoj je nekada bila ljekarna. Nadalje, naše je Društvo bilo nositelj organizacije i obilježavanja 650. obljetnice Ljekarne Male braće 1967. godine, kao i 700. obljetnice 2017. godine u Dubrovniku, U svim tim prigodama bili su održani znanstveno-stručni simpoziji i izdane prigodne publikacije.

Nadamo se da će ovaj Simpozij pridonijeti boljem upoznavanju prošlosti naše profesije, napose ljekarništva, ali i sagledavanju njegove opstojnosti i boljitka u nadolazećim vremenima.

Za Organizacijski odbor Simpozija:
Izvršna direktorica Hrvatskog farmaceutskog društva
Doc. dr sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm.