Zadovoljstvo nam je najaviti da su naš poziv za sudjelovanje na 5. hrvatskom kongresu farmacije u Rovinju potvrdili uvaženi međunarodni i naši stručnjaci i znanstvenici kao i čelnici međunarodnih strukovnih organizacija poput: Međunarodne farmaceutske federacije (Pharmaceutical International Federation, FIP), Farmaceutske grupacije Europske unije (Pharmaceutical Group of the European Union, PGEU), Akreditacijskog vijeća za farmaceutsku izobrazbu (Accreditation Council for Pharmacy Education, ACPE), Austrijske ljekarničke komore (Österreichische Apothekerkammer), Pharmakon-a.

Evo istaknutih predavača i tema koje ne smijete propustiti!

 

Zadovoljstvo nam je najaviti da su naš poziv za sudjelovanje na 5. hrvatskom kongresu farmacije u Rovinju potvrdili uvaženi međunarodni i naši stručnjaci i znanstvenici kao i čelnici međunarodnih strukovnih organizacija poput: Međunarodne farmaceutske federacije (Pharmaceutical International Federation, FIP), Farmaceutske grupacije Europske unije (Pharmaceutical Group of the European Union, PGEU), Akreditacijskog vijeća za farmaceutsku izobrazbu (Accreditation Council for Pharmacy Education, ACPE), Austrijske ljekarničke komore (Österreichische Apothekerkammer), Pharmakon-a. Donosimo kratke životopise i prikaze tema predavanja nekih pozvanih gostiju (abecednim redom).

 

 

Luc Besançon je Glavni tajnik Međunarodne farmaceutske federacije (FIP), koja okuplja 132 nacionalna strukovna udruženja i više od 3000 individualnih članova iz cijelog svijeta, koji rade u ljekarničkoj praksi, području farmaceutskih znanosti i edukaciji. Završio je studij farmacije u Francuskoj, a usavršavao se u Kanadi te magistrirao u području komunikacijskih vještina u EU na fakultetu u Sorboni. U Francuskoj je radio kao savjetnik u nacionalnoj ljekarničkoj komori Ordre national des pharmaciens, a FIP-u se pridružio 2008., prvo na mjestu voditelja stručnih poslova, a od 2013. obavlja dužnost glavnog tajnika i voditelja ureda FIP-a u Haagu. Zbog svoje istaknute dužnosti, ali i iznimnog znanja i elokvencije te širokih pogleda na farmaceutsku profesiju, često je pozivani predavač na međunarodnim konferencijama diljem svijeta. Usko surađuje s gotovo svim farmaceutskim organizacijama u svijetu, a posebice i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

 

Tema predavanja: GLOBAL VISION FOR THE FUTURE OF PHARMACY PROFESSION /

GLOBALNA VIZIJA ZA BUDUĆNOST LJEKARNIČKE PROFESIJE

(Sekcija Novo lice ljekarništva: petak, 22. svibnja 2015., 9:00)

 

U predavanju govorit će o novoj viziji ljekarništva te o ulozi ljekarnika s obzirom na jedinstven položaj koji ljekarništvo ima u zdravstvenim sustavima različitih zemalja. Ljekarnici su sve više uključeni u racionalnu farmakoterapiju, trijažne postupke u koje se ubraja i prevencija, te ljekarnička skrb, imunizacija, odvikavanje od pušenja, te savjetovanje pacijenata u procesima skrbi. Bit će riječi i o drugim aspektima farmacije, poput inovacija u bolničkom ljekarništvu i suradnji s liječnicima. Luc Besançon bit će i jedan od sudionika rasprave u istoj sekciji i odgovarati na pitanja sudionika Kongresa.

 

 

 

Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) je europsko udruženje ljekarničkih komora i društava koje zastupa interese ljekarnika iz zemalja članica pred tijelima EU, sa sjedištem u Briselu. John Chave je pravnik, dolazi iz Velike Britanije gdje je radio na pravnim poslovima u zdravstvu 7 godina prije nego se pridružio PGEU-u. Diplomirao je na Universities of Sheffi eld, Trent and Exeter. Često je pozivani predavač na međunarodnim konferencijama, zbog motivacijskih govora o vrijednostima ljekarničke profesije, zastupanju prava ljekarnika i zagovaranja visokih standarda  u ljekarničkoj profesiji. Njegovi pregledi i osvrti na europsko ljekarništvo rado su citirani i služe kao baza za mnoge međunarodne projekte i transnacionalnu suradnju.

 

Tema predavanja: EXCELLENCE IN PHARMACY PROFESSION – DEDICATED TO HEALTH /

IZVRSNOST U LJEKARNIČKOJ PROFESIJI – POSVEĆENOST ZDRAVLJU

(Plenarno predavanje na svečanom otvaranju kongresa: četvrtak, 21. svibnja 2015., 19:00)

 

U svom plenarnom predavanju govorit će o europskom ljekarništvu te s pravnog stajališta ukazati na aktualne izazove u hrvatskom ljekarništvu poput liberalizacije tržišta, uvođenja novih ljekarničkih usluga u zdravstveni sustav, novih zadaća ljekarnika. Saznat ćemo detalje i o novim indikatorima kvalitete ljekarničke skrbi po EDQM standardima te o drugim značajnim inovacijama u svijetu farmacije. Sudjelovat će i u panel raspravi, u petak, 22. svibnja prije podne i odgovarati na pitanja sudionika Kongresa.

 

 

Jaap van Harten je završio studij farmacije na University of Leiden te 1988. doktorirao u području kliničke farmakologije. Do 2000. radio je u tvrtki Solvay Pharmaceuticals, a tada prelazi u Excerpta Medica, gdje je vodio Medicinski odjel i Odjel strateškog planiranja. Od 2004. radi u Elsevieru prvo kao izdavač knjiga i časopisa iz područja genetike, a sada je izvršni izdavač za farmakologiju i farmaceutske znanosti. Glavno područje zanimanja i podučavanja mu je kako učinkovito komunicirati u istraživanjima tj. kako u znanstvenim radovima uspješno prenositi rezultate istraživanja.

 

Tema predavanja: RESEARCH MISCONDUCT AND PUBLISHING ETHICS /

PRIJEVARE U ISTRAŽIVANJU I IZDAVAČKA ETIKA

(Sekcija Istraživanje i razvoj lijekova, petak, 22. svibnja 2015., 11:30)

 

Broj prijevara u istraživanjima i publiciranju sve je veći. Danas izdavači surađuju i koriste softver za otkrivanje plagijata, a u praksi važan je i ljudski faktor prvenstveno za otkrivanje prijevara u istraživanjima. U predavanju će biti objašnjeno kako izdavači postupaju u slučajevima prijevara jer je njihova primarna zadaća izbaciti takve radove iz znanstvene literature. Bit će rasvijetljeni i razlozi zašto istraživači krše etička pravila, koliko to zajednicu košta i kako se te postupke može spriječiti.

 

Tema radionice: HOW TO WRITE GREAT PAPERS: FROM TITLE TO REFERENCES, SUBMISSION TO PUBLICATION /

KAKO NAPISATI DOBAR RAD: OD NASLOVA DO REFERENCI, OD PODNOŠENJA DO OBJAVE

(petak, 22. svibnja 2015., 18:00)

 

Dobro istraživanje zaslužuje biti objavljeno, da bi se čitalo i bilo prepoznato od kolega znanstvenika i zajednice. Uspjeh objavljivanja uglavnom ovisi o tri komponente: sposobnosti određivanja najbolje publikacijske strategije za rezultate istraživanja, pisanje rada na najbolji način te najučinkovitije interakcije s urednicima. Ključ uspjeha u ovom kontekstu je sposobnost autora staviti se u položaj čitatelja, recenzenata i urednika. Ključni razlozi za odabir časopisu su realna procjena kvalitete istraživanja i čitatelja kojima je rad namijenjen. Umijeće pisanja rada temelji se na tzv. zlatnom savjetu, a to je »ispričati svoju priču« za svoje čitatelje na zanimljiv način, izbjegavajući uobičajene pogreške i nedostatke, uključujući slab jezik. Pogreške koje se mogu izbjeći često dovode do nepotrebnog odbacivanja rukopisa. Konačno autor treba biti otvoren prema urednicima i komentarima recenzenata, koji ne samo da će povećati vjerojatnost da rukopis bude prihvaćen za objavljivanje, već će rad biti poboljšan zahvaljujući njihovim komentarima. Primjenom načela naučenih u ovoj radionici svaki će sudionik postati uspješniji autor!

 

 

Profesor je na američkim sveučilištima Penn State University i University of New Haven te Medicinskim fakultetima Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Osijeku. Suosnivač je Sveučilišnog odjela za forenzičke znanosti, Sveučilišta u Splitu. Objavio je oko 200 znanstvenih radova, kongresnih priopćenja, poglavlja u knjigama od kojih je 70-tak znanstvenih radova objavio u časopisima citiranim u Current Contentsu (CC) i Science Citation Indexu (SCI). Kao pozvani predavač sudjelovao je u radu više od 60 znanstvenih skupova širom svijeta te je dobitnik 16 međunarodnih i domaćih nagrada i priznanja. Radio je i stručno se usavršavao na nizu prestižnih institucija širom svijeta. Dobitnik je 21 domaće i međunarodne nagrade. Član je American Academy for Forensic Sciences, Hrvatskog društva za humanu genetiku, predsjednik je i utemeljitelj jednog od najuglednijih međunarodnog znanstvenih

društava i područja forenzičke i kliničke genetike »International Society of Applied Biological Science« u čijim znanstvenim tjelima rade i 4 Nobelovca. Počasni je član International Crime Analysis Association, Akademije tehničkih znanosti Republike Hrvatske, Strukovne udruga kriminalista Republike Hrvatske i Hrvatskog društva forenzičara. Trenutno obnaša dužnost predsjednika Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sv. Katarina. Predsjednik je najveće hrvatske humanitarne organizacije Cro Unum.

 

Tema predavanja: PERSONALIZIRANA MEDICINA – BUDUĆNOST ZDRAVSTVENE SKRBI / PERSONALIZED MEDICINE – THE FUTURE OF HEALTHCARE

(Plenarno predavanje na svečanom otvaranju kongresa: četvrtak,

21. svibnja 2015., 18:30)

 

Prema Američkom nacionalnom institutu za liječenje raka personalizirana medicina je forma medicine koja koristi informacije o genima, proteinima i okruženju pojedinca da bi prevenirala, dijagnosticirala i liječila bolest. Iz toga proizlazi da uspješnost personalizirane medicine ovisi o točnoj i pouzdanoj dijagnostici i identifi kaciji pojedinih prediktivnih biomarkera. Drugim riječima, cilj svih uključenih u personaliziranu medicinu je omogućiti specifi čnu terapiju skrojenu prema potrebama svakog pojedinca.

U predavanju bit će prikazani ciljani oblici liječenja vezani za posebnosti svakog pojedinca te presudna uloga farmakogenetike pri određivanju doza pojedinih lijekova. Liječenje matičnim stanicama, stanično reprogramiranje, tkivni inženjering ili genska terapija postat će metode izbora u liječenju niza bolesti koje su se do sada uglavnom bezuspješno liječile standardnim postupcima.

 

 

Charlotte Rossing završila je studij farmacije u Danskoj, University of Copenhagen, Faculty of Pharmaceutical Sciences. Doktorirala je u području ljekarničke prakse, a otkad se pridružila Pharmakon-u, voditeljica je službe za istraživanje i razvoj u ljekarničkoj praksi. Aktivno sudjeluje u sljedećim projektima: Nove tehnologije u izdavanju lijekova, Sigurna i učinkovita farmakoterapija, Unaprjeđenje suradljivosti pacijenata, Kvalitetna briga i sigurnost za pacijente u domovima za starije i bolesne osobe, Medikacijska povijest i savjetovanje pacijenata. Autorica je mnogih publikacija koje govore o rezultatima uvođenja ljekarničkih usluga u europskim zemljama, a na Svjetskom farmaceutskom kongresu već godinama vodi sekciju Forum za inovatore koju će otvoriti i na našem Kongresu. Aktualna je predsjednca PCNE-a (Pharmaceutical Care Network of Europe) koji se bavi inovacijama i istraživanjem u području ljekarničkih usluga.

 

Tema predavanja: PHARMACEUTICAL SERVICES IMPLEMENTATION – SUCCESSES AND RESEARCH OUTCOMES /

IMPLEMENTACIJA LJEKARNIČKIH USLUGA – USPJESI I REZULTATI ISTRAŽIVANJA

(Sekcija Forum za inovatore: subota, 23. svibnja 2015., 14:30)

 

U predavanju objasnit će koji se sve izazovi pojavljuju u implementaciji ljekarničkih usluga u EU i kako biti siguran da su usluge profi tabilne, bez obzira na zakonske okvire i nacionalnu regulativu. Prikazat će rezultate nekoliko međunarodnih projekata koji sažimaju rezultate intervencija ljekarnika te će sudjelovati u raspravi Foruma za inovatore.

 

 

Michael Rouse je međunarodni ekspert u farmaceutskoj diplomskoj i poslijediplomskoj izobrazbi. Dolazi iz Chicaga, SAD. Direktor je i osnivač International Services aktivnosti u okviru ACPE-a i autor mnogih radova na temu kvalitete edukacije u farmaciji, CPD (continuing professional development) modela i cjeloživotnog učenja. Koordinator je za standardizaciju kvalitete edukacije na američkim fakultetima farmacije i voditelj domene Osiguranja kvalitete u FIPEd edukacijskim inicijativama u FIP-u. Rođen je u Zimbabweu, gdje je bio predsjednik Nacionalnog Farmaceutskog Savjeta, a radio je u bolničkoj i javnoj ljekarni, te bio suvlasnik najvećeg ljekarničkog lanca u zemlji. U FIP-u je aktivan više od 30 godina, obnašao je visoke funkcije u uredu FIP-a te je bio na čelnim pozicijama u Akademskoj sekciji i Odboru za farmaceutsku praksu. Pokrenuo je mnoge inicijative na globalnoj razini, pa je 2008. primio FIP-ovu nagradu za izniman doprinos razvoju farmacije. Kao pozvani predavač posjetio je više od 60 zemalja te je konzultant na mnogim međunarodnim projektima diljem svijeta.

 

Tema predavanja: GLOBAL TRENDS IN PHARMACY EDUCATION – NEW WAYS, NEW METHODS /

GLOBALNI TRENDOVI U FARMACEUTSKOJ IZOBRAZBI – NOVI PUTEVI, NOVE METODE

(Sekcija Farmaceutska izobrazba i usavršavanje: petak 22. svibnja 2015., 14:30)

U predavanju govorit će o novim metodama i konceptima cjeloživotnog učenja za farmaceute, kao i o standardima kvalitete u diplomskoj izobrazbi farmaceuta. S kolegicom Arijanom Meštrović, s kojom intenzivno surađuje na međunarodnim projektima, održat će i radionicu o stilovima učenja gdje će sudionici moći saznati koji su im edukacijski modeli najpogodniji za razvoj i napredak te će naučiti planirati svoju edukaciju prema svjetskim standardima kvalitete. Michael Rouse bit će i jedan od sudionika panel rasprave u sekciji »Novo lice ljekarništva», na programu u petak, 22. svibnja prije podne, gdje će odgovarati na pitanja sudionika Kongresa.

 

 

 

Imate li pitanja za naše uvažene goste na koja biste željeli dobiti odgovor tijekom rasprava na Kongresu – uputite ih najkasnije do 1. svibnja 2015. na arijana.mestrovic@pharmaexpert.hr ili maja.jaksevac-miksa@zg.t-com.hr.

 

Vidimo se na Kongresu!

 

 

 

IZVOR:

 

Farmaceutski glasnik 02-2015

ARIJANA MEŠTROVIĆ, MAJA JAKŠEVAC MIKŠA

Članice Stručno-znanstvenog odbora 5. hrvatskog kongresa farmacije