25. Kongres Europskog udruženja bolničkih ljekarnika (EAHP) “Hospital pharmacy 5,0 – the future of patient care” će se održati 25. – 27. ožujka 2020. u Geteburgu, Švedska.

Sigurnost pacijenta u današnje digitalno doba je centralna tema EAHP-ovog 25. kongresa. Program uključuje ulogu ljekarnika u upravljanju onkološkim biosličnim i antitrombotskim lijekovovima.

Registracije za kongres su do 31. siječnja uz sniženu kotizaciju.

Detaljnije informacije o kongresu su na poveznici:

https://www.eahp.eu/congresses/25th-congress-eahp-hospital-pharmacy-50-future-patient-care