EuroDRUG (European Drug Utilisation Research Group Conference) 2020 konferencija će se održati u Szegedu, Mađarska, 4. -7. ožujka 2020.

Tema konferencije je “Medicines: benefits and burdens”, a bavit će se problematikom trenutne terapije, kao i onih u razvoju.

Sažetci radova mogu biti podneseni najkasnije do 31. prosinca 2019.

Registracija uz povoljniju kotizaciju traje do 20 siječnja 2020. Zadnji rok za registraciju je 24. veljače 2010.

Više detalja o konferenciji na poveznici

https://www.eurodurg2020.com/