Digitalna transformacija igra važnu ulogu u odžanju zdravsvenih usluga. Pruža mogućnosti veće učinkovitosti zdravstvenog sustava, ubrzava istraživanja u zdravstvu kao što su rak i nove zdravstvene tehnilogije, zdravstvene podatke i upravljanje istima, a oni su presudni u izgranji učinkovitijeg zdravszvenog sustava u cjelini.

HFD je ponosan da može podržati ovu inicijativu o kojoj detaljnije informacije možete saznati na mrežnoj stranici:

https://www.digitaleurope.org/events/europes-digital-health-future-from-sharing-to-empowering/