SEKCIJA FARMACEUTA SENIORA organizira predavanje u
utorak, 14. studenoga 2023. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:                KNJIŽEVNI SUSRET S JULIJANOM MATANOVIĆ
Moderatorica: Melita Petrović, mag. pharm., predsjednica Sekcije farmaceuta seniora