FIP (the International Pharmaceutical Federation) u suradnji sa TPA (Turkish Pharmacists’ Association) objavila je detalje regionalne konferencije za Europu koja će se održati 23. – 25. listopada 2019. u Ankari. Program konferencije će se usredotočiti na utvrđivanje regionalnih smjernica za snažnu primarnu zdravstvenu zaštitu i začeti nove iniciative za unapređenje ljekarničke prakse, farmaceutskih znanosti i edukacije. Sudionici će razmijeniti svoja iskustva u svrhu optimizacije budućnosti ljekarništva i položaj ljekarnika kao jedne od najučinkovitijih profesija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

https://ankara2019.congress.pharmacy/