Svake godine u svijetu se 28. srpnja obilježava Svjetski dan hepatitisa, na dan koji je odabran u čast rođendana profesora B. S. Blumberga, nobelovca zaslužnog za otkriće hepatitis B virusa. Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO) uvrstila je ovaj dan među jedina četiri službena svjetska dana posvećena pojedinačnoj bolesti te se on svake godine u svijetu i u Hrvatskoj obilježava brojnim događanjima i aktivnostima. Cilj je podizanje svijesti javnosti, osoba pod povećanim rizikom te zdravstvenih djelatnika i ukazivanje na javnozdravstveni značaj virusnih hepatitisa, prvenstveno virusnih hepatitisa B i C – rizike i mjere zaštite, važnost prevencije, pravodobnog dijagnosticiranja, uključivanja u skrb i liječenja te iskazivanja podrške oboljelima.
Ovom se prigodom i Hrvatsko farmaceutsko društvo, zajedno s ljekarnicima, pridružuje organizatorima u osvještavanju borbe protiv virusnih hepatitisa!
Molimo sve kolege ljekarnike da aktivno sudjeluju, te da u svojim lokalnim zajednicama, u partnerstvu s liječnicima, također pacijentima pruže dodatne informacije i edukativne letke koje su organizatori ovom prigodom pripremili.

 

 

 

Ove godine aktivnosti su u znaku nove Globalne zdravstvene strategije o virusnim hepatitisima 2016 –2021 koju su usvojile zemlje članice Svjetske zdravstvene organizacije. Glavni cilj strategije je eliminacija virusnih hepatitisa do 2030. godine, a uključuje ciljeve za prevenciju i liječenje: smanjenje novih slučajeva hepatitisa B i C za 30%, smanjenje smrtnosti za 10%, povećanje broja osoba koje znaju da su zaražene za oko 30% i značajno povećanje liječenja oboljelih do 2020.

 

Strategija za postizanje ovih ciljeva uključuje unaprjeđenje provedbe programa cijepljenja protiv hepatitisa B, prevencije prijenosa infekcije s majke na dijete, programa smanjenja šteta za osobe koje injektiraju droge, poboljšanje sigurnosti  i minimalizacije rizika od infekcija koje se prenose krvlju u zdravstvenim ustanovama te poboljšanje dostupnosti dijagnostike i liječenja.

 

Ovogodišnji slogan i ključne poruke Svjetske zdravstvene organizacije povodom Svjetskog dana hepatitisa 2016: „Informiraj se o hepatitisima, djeluj sada“ („Know hepatitis, act now“), smjernice su i nacionalne kampanje u Hrvatskoj:

 

 • Informirajte se o hepatitisu  – jeste li u riziku?

Virusni hepatitisi zahvaćaju oko 400 milijuna ljudi diljem svijeta i svatko može biti u riziku, a neke skupine su u većem riziku

 

 • Informirajte se o hepatitisu – testirajte se

Procjenjuje se da 95% osoba u svijetu koje žive s virusnim hepatitisom to ne znaju. Obzirom da infekcija često izaziva vrlo blage, ili uopće nema nikakve simptome, testirajte se ako ste bili u riziku.

 

 • Informirajte se o hepatitisu – tražite liječenje  

Preko 90% osoba koje žive s hepatitisom C mogu biti potpuno izliječene unutar 3-6 mjeseci, a odgovarajuće liječenje hepatitisa B i C može spriječiti razvoj životno ugrožavajućih komplikacija kronične bolesti jetre: ciroze i raka jetre. WHO procjenjuje da bi uz pomoć veće dostupnosti liječenja 7 milijuna života moglo biti spašeno između 2015. i 2030., uz znatne uštede.

 

 

 

 

NACIONALNA KAMPANJA „STOP HEPATITIS B i C“

 

Udruga HUHIV se kao nositelj Nacionalne kampanje „Stop hepatitis B i C“ priključuje globalnom obilježavanju Svjetskog dana hepatitisa 2016. (http://www.nohep.org/) pozivanjem na eliminaciju hepatitisa B i C. Nacionalnu kampanju Svjetskog dana hepatitisa 2016. odobrilo je Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Kampanju su podržali i Ministarstvo socijalne politike i mladih, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Hrvatski crveni križ i Hrvatsko farmaceutsko društvo.

 

Cilj kampanje je informirati i educirati javnost, osobe pod povećanim rizikom od zaraze i zdravstvene djelatnike o rizicima i načinima zaštite, testiranju, uključivanju u liječenje i skrb. Ovogodišnja kampanja ima za cilj obratiti se prvenstveno skupinama koje se nalaze pod povećanim rizikom od zaraze te nastoji skrenuti pozornost na važnost testiranja radi rane dijagnoze, čime se poboljšava ishod liječenja.

 

Promotivni materijali kampanje nalaze se na http://huhiv.hr/svjetski-dan-hepatitisa/Preuzmite odgovarajuće materijale (jpg, pdf) za tisak i/ili isticanje na internetskim stranicama. Dostupni su i materijali s prostorom za dodavanje Vašeg logotipa kako biste izrazili svoju podršku ciljevima kampanje Svjetskog dana hepatitisa 2016.

 

 

Epidemiologija hepatitisa B i C u svijetu i Europi

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu je virusom hepatitisa B zaraženo oko 240 milijuna ljudi, a virusom hepatitisa C oko 150 milijuna ljudi. U Europi godišnje od posljedica zaraze hepatitisom umire 1,4 milijuna ljudi. U Europi ima oko 13 milijuna ljudi  s kroničnim hepatitisom B, i oko 15 milijuna ljudi s kroničnim hepatitisom C. Procjenjuje se da u svijetu 95% ljudi s kroničnim hepatitisom ne zna da je zaraženo, a samo manji dio ima pristup liječenju. WHO procjenjuje da bi uz pomoć veće dostupnosti liječenja 7 milijuna života moglo biti spašeno između 2015. i 2030., uz znatne uštede.

 

 

Epidemiologija hepatitisa B i C u Hrvatskoj

 

Hrvatska je zemlja niske prevalencije  (postotka zaraženih) virusnih hepatitisa B i C.  Procjenjuje se da je prevalencija hepatitisa B i C infekcije u općoj populaciji Hrvatske oko 0,5%. U skupinama s povećanim rizikom (osobe koje injektiraju droge, osobe koje imaju veći broj spolnih partnera ili spolno prenosive infekcije), prevalencija je viša nego u općoj populaciji.

 

Zadnjih godina u Hrvatskoj se godišnje bilježi oko 200 prijava novootkrivenih slučajeva hepatitisa C  (asimptomatskih nositelja virusa i akutno oboljelih od hepatitisa C zajedno), te približno isto toliko hepatitisa B. Zahvaljujući cjelovitoj prevenciji, vidljiv je trend smanjenja broja novih dijagnoza hepatitisa B i C infekcija.

 

Unatoč relativno povoljnoj epidemiološkoj situaciji vezano uz virusne hepatitise, hepatitis B i C predstavljaju javnozdravstveni prioritet, obzirom da se procjenjuje da je oko 25 000 osoba u Hrvatskoj zaraženo hepatitis B virusom, a oko 40 000 osoba hepatitis C virusom. Stoga je potrebno nastaviti unaprjeđivati nacionalni odgovor na hepatitis B i C infekcije u Hrvatskoj, posebno u populacijama s većim rizikom.

 

Glavni put prijenosa u zemljama s niskom prevalencijom virusnih hepatitisa, uključujući Hrvatsku, su nezaštićeni spolni odnosi sa zaraženom osobom i korištenje nesterilnih igala, šprica i ostalog pribora  za injiciranje droga.

 

 

Virusni hepatitisi

 

Virusni hepatitisi su grupa zaraznih bolesti s afinitetom prema jetrenom tkivu, a uzrokuju ih virusi hepatitisa A, B, C, D i E. Mogu dovesti do akutnog ili kroničnog oboljenja. Rasprostranjeni su po cijelom svijetu s različitom prevalencijom (postotkom zaraženih), pri čemu  tipovi A, B i C čine 95% oboljenja.

 

Virusi hepatitisa A i E prenose se oralnim putem, putem kontaminirane hrane i vode, te su najčešći u zemljama niskog higijenskog standarda. Hepatitis A naziva se još i „zarazna žutica“  tj. bolest „prljavih ruku“.  Uzrokuju akutnu, prolaznu bolest i u Hrvatskoj se pojavljuju samo sporadično.

 

Prvenstveno je bitno skrenuti pažnju na virusne hepatitise B i C,  koji se prenose putem zaražene krvi i tjelesnih tekućina, te često imaju blage ili čak nikakve simptome. No, prelaskom u neprepoznatu kroničnu bolest kod dijela bolesnika mogu uzrokovati cirozu te rak jetre. Hepatitis B i C javljaju se svuda u svijetu, a prevalencija uvelike varira od jedne zemljopisne regije do druge, kao i između različitih skupina stanovništva unutar određenih regija.

 

U kratko o virusnim hepatitisima A, B, C, D, E – prijenos, simptomi, geografska raširenost, prevencija, liječenje, možete saznati na http://huhiv.hr/svjetski-dan-hepatitisa/.

 

 

Prevencija virusnog hepatitisa u Hrvatskoj

 

U Republici Hrvatskoj prevencija uključuje edukaciju o rizicima i načinima zaštite, nadzor nad invazivnim kozmetičkim zahvatima (piercing, tetoviranje), sprečavanje bolničkih infekcija, sigurnost krvi i krvnih derivata, prevenciju u populaciji korisnika droga (programi smanjenja štete). Pad učestalosti hepatitisa B zahvaljujemo i  cijepljenju protiv hepatitisa B koje se u Hrvatskoj provodi u okviru redovnog programa cijepljenja u 6. razredu osnovne škole od 1999. godine, a od 2007. provodi se i cijepljenje dojenčadi.

 

Polazišta programa i aktivnosti prevencije hepatitisa B i C u Hrvatskoj u skladu su s međunarodnim dokumentima: strategijom i akcijskim programima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Europskog centra za kontrolu zaraznih bolesti (ECDC), UN Ciljevima održivog razvoja (SDGs), te Nacionalnom strategijom zdravstva RH 2012.-2020., Strateškim planom razvoja javnog zdravstva i dr. Hrvatski sabor je 2009. godine usvojio Rezoluciju o borbi protiv virusnih hepatitisa.

 

Kao i u mnogim razvijenim zemljama tako i u Hrvatskoj, osim u brojnim zdravstvenim institucijama (HZJZ i mreža centara zavoda za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“), dobrovoljno i anonimno savjetovanje i testiranje na hepatitis dostupno je i u zajednici, kao nadogradnja zdravstvenom sustavu (CheckPoint Zagreb – u organizaciji HUHIV-a u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i HCK-om). Ova sinergija zdravstvenog sustava i društvene zajednice u Hrvatskoj značajno pridonosi prevenciji i pravovremenom liječenju i prepoznavanju rizika od bolesti, smanjenju stigme i diskriminacije, edukaciji građana i pravovremenom uključivanju u skrb.

 

 

Gdje se može obratiti za pomoć i savjet?

 

 • Svom odabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite / obiteljske medicine
 • Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
 • HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (www.huhiv.hr); CheckPoint Zagreb – centar za savjetovanje  i testiranje (www.huhiv.hr/checkpoint) te ostalim udrugama i organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj u području prevencije i brige o liječenima i oboljelima od hepatitisa
 • Savjetovališta za HIV – Centri za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV u zavodima za javno zdravstvo

 

AKTIVNOSTI POVODOM OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA HEPATITISA obuhvaćaju brojne preventivne aktivnosti koje promiču odgovornost prema vlastitom zdravlju u organizaciji zdravstvenih institucija i organizacija civilnog društva diljem Hrvatske:

 

 • Nacionalna javnozdravstvena edukativna kampanja „Stop hepatitis B i C“ oglašavanjem plakata i letaka u ljekarnama, domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, zavodima za javno zdravstvo, ustanovama socijalne skrbi, zatvorskoj bolnici, probacijskim uredima, udrugama… (materijale preuzmite na http://huhiv.hr/svjetski-dan-hepatitisa/)
 • Uključivanje partnera kampanje u promociji kampanje, promicanju javnozdravstvene svjesnosti o virusnim hepatitisima i profesionalne angažiranosti  – Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti, Hrvatski crveni križ
 • Stručni simpozij povodom dana hepatitisa 28.07.2016. u velikoj predavaonici Klinike za Infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. Više o simpoziju na mrežnim stranicama www.bfm.hr
 • Kontinuirana dostupnost besplatnog i anonimnog testiranja na hepatitis C u CheckPoint centru Zagreb te na hepatitis B i C u javnozdravstvenim ustanovama tijekom cijele godine

 

 

VIŠE INFORMACIJA ZA MEDIJE:

 

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

www.huhiv.hr; pr@huhiv.hr; 0913377120

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

www.hzjz.hr; www.javno-zdravlje.hr; info@hzjz.hr