SKUPŠTINA HRVATSKOG FARMACEUTSKOG DRUŠTVA ODGAĐA se za petak, 10. prosinca 2021. u 12 sati

POZIV
na

SKUPŠTINU HRVATSKOG FARMACEUTSKOG DRUŠTVA
koja će se održati u

 petak, 10. prosinca 2021.

u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 12 sati.

D n e v n i  r e d:

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor radnog predsjedništva
 3. Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika
 4. Stručno predavanje (neće se održati radi kraćeg trajanja Skupštine)
 5. Dodjela nagrada HFD-a
 6. Izvješće o radu HFD-a između dviju Skupština
  6.1.  Izvješće predsjednika i izvršne direktorice
  6.2.  Financijsko izvješće
  6.3.  Izvješće Nadzornog odbora
 7. Rasprava i glasovanje o izvješćima pod točkom 6.
 8. Plan rada HFD-a za sljedeće jednogodišnje razdoblje
 9. Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu
 10. Donošenje odluke o visini članarine za 2022. godinu
 11. Različito

Upravni odbor HFD-a

Skupština će biti održana uz poštivanje epidemioloških mjera.

Prisustvovanje će biti moguće samo uz važeću COVID-19 potvrdu.

SKUPŠTINA JE NAJVIŠE TIJELO HFD-a I ČINE JE SVI ČLANOVI HFD-a