SEKCIJA FARMACEUTA JUNIORA HFD-a organizira predavanje

u srijedu, 27. svibnja 2020., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:          DODACI PREHRANI I ERGOGENA SREDSTVA ZA SPORTAŠE

Predavač:     Ivona Dragičević, mag. nutr.,  Nutrition ID d.o.o.