SEKCIJA FARMACEUTA SENIORA HFD-a organizira  predavanje u

utorak, 14. ožujka 2023., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:            UTJECAJ HOBIJA NA ZDRAVLJE − MOJE ISKUSTVO

Predavač:       dr. sc. Branka Zorc, prof. emerita