SEKCIJA ZA KLINIČKU FARMACIJU HFD-a organizira  predavanje

u srijedu, 4. ožujka 2020. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:              OPTIMIZACIJA TERAPIJE PACIJENATA S KRONIČNIM BOLESTIMA U

FARMAKOTERAPIJSKOM SAVJETOVALIŠTU DOMA ZDRAVLJA ZAGREB-

CENTAR

Predavač:       Andrea Brajković, mag. pharm., Centar za primijenjenu farmaciju,

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vrednovanje: DA, prema Pravilniku o stručnom usavršavanju magistara farmacije HLJK-a
Kotizacija: NE